Мельник В. М.

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України.

Карачун В. В.

Доктор технічних наук, професор, засновник кафедри і її перший завідувач.

Ружинська Л. І.

Доцент
Кандидат технічних наук.

Буртна І.А.

Доцент, кандидат технічних наук.

Поводзинський В.М.

Кандидат технічних наук, доцент.

Шибецький В.Ю.

Кандидат технічних наук, старший викладач.

Костик С.І.

Кандидат технічних наук, асистент кафедри.

Фесенко С.В.

Аспірант, асистент кафедри.

Більше інформації

Детально про всіх співробітників кафедри.

Поступити в КПІ

Поступити в КПІ - Кафедра біотехніки та інженерії

Фіналісти конкурсу в рамках VI Фестивалю інноваційних проектів 
«Sikorsky Challenge 2017»

 

«РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІКИ В БІОРЕАКТОРІ З ПОВЕРХНЕВИМ КУЛЬТИВУВАННЯМ КЛІТИННИХ КУЛЬТУР»

автори проекту: 

співробітники кафедри біотехніки та інженерії НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського

кандидат технічних наук

Шибецький Владислав Юрійович

 

кандидат технічних наук

Костик Сергій Ігорович

 

магістр

Семенюк Сергій Миколайович 

Сучасний стан проблеми у світі та в Україні:

У сфері виробництва лікарських засобів біотехнологія витісняє традиційні технології та відкриває принципово нові можливості. Завдяки біотехнології в фармації, способом культивування клітин отримують інтерферони, рекомбінантні білки, моноклональні антитіла, інсулін, вакцини (векторні, живі, рекомбінантні, інактивовані, четвертого покоління), ферменти, діагностичні препарати, вітаміни, антибіотики. Культури тканин застосовують для вивчення механізмів росту і диференціювання клітин, гістогенезу, міжтканинних і міжклітинних взаємодій, обміну речовин. Із збільшенням номенклатури препаратів та об’ємів виробництва, виникла потреба у апаратурному оснащенні етапу біосинтезу обладнанням, що відповідало б технологічному процесу та вимогам асептики і біобезпеки.

В даний час на більшості фармацевтичних підприємствах України відсутня практика отримання активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) біотехнологічним шляхом. Отже заводи не мають іншої альтернативи, крім закупівлі таких АФІ у закордонних постачальників.

 

Суттєвою проблемою під час розробки систем культивування культур клітин є той факт, що більшість клітин, які використовуються у виробництві медичних чи ветеринарних препаратів, є дуже вимогливими до асептичності середовища, є високо травматичними до надлишкових напружень зсуву, вражаються бульбашками повітря, під час аерації, і відносяться до поверхневозалежних, тобто таких, проліферація яких можлива лише за умов прикріплення до біоафінної поверхні росту. Клітини ссавців на відміну від одноклітинних організмів завжди частина будь-якої спеціалізованої тканини, вона залежить від життєдіяльності інших клітин і від роботи систем циркуляції рідин організму – саме таким шляхом забезпечуються для кожної клітини оптимальні і стабільні умови її існування. Потреби таких клітин в поживних речовинах найрізноманітніші, до того ж вони до кінця ще не вивчені. 
Зазначені особливості культур клітин не припускають використання традиційних конструкцій ферментерів, призначених для культивування суспензійних культур мікроорганізмів, в технологіях виробництва препаратів. Вищенаведене вказує на необхідність створення конструкцій одноразових (
single-use) ферментерів, що врахують особливості росту і розвитку клітин в процесі культивування. 


Науковий ефект від реалізації проекту: розроблені концепції можуть бути використані при проведенні процесу масштабування та на етапах досліджень особливостей процесів культивування клітинних культур тварин. 

 

Соціальний ефект може бути досягнутий за рахунок створення більш дешевих лікарських засобів, які використовуються для лікування тяжких смертельних захворювань, аналогів в Україні яких не існує. Враховуючи соціальні стандарти сьогодення, більшість українців неспроможні придбати імпортні високовартісні лікарські засоби. Створення новітніх конструкцій біореакторів, дозволить розширити можливість фармацевтичних підприємств у виробництві лікарських засобів на основі активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), які отримані біотехнологічним шляхом. Внаслідок цього виникне необхідність в створенні нових ліній виробництва і відповідно збільшення робочих місць для спеціалістів відповідного профілю. Одержання готових лікарських форм, які виготовляються за нормами Належної виробничої практики (GMP), володіють реальним терапевтичним ефектом на пацієнтів, і відповідають світовим стандартам якості, дозволить вийти на світовий фармацевтичний ринок українським виробникам, що позитивно впливатиме на економічний розвиток нашої держави. 

Ідея розробки захищена патентом України № 116783

Більш детальна інформація викладена в науковій статті за посиланням:

http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/107176/103042 

 

10 ПЕРЕВАГ НАВЧАННЯ

НА КАФЕДРІ БІОТЕХНІКИ ТА ІНЖЕНЕРІЇ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

 за спеціальністю: 133 «Галузеве машинобудування»

 та спеціалізацією: «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв».

1. Навчання в найкращому ВНЗ України. За даними проекту «Топ-200 Україна» другий рік поспіль, в 2015-2016 та в 2016-2017 рр., посів 1 місце Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

2. Висококваліфіковані викладачі. Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 9 чоловік, серед яких: 2 - професори, доктори наук, відмінники освіти України,  3 - доценти, кандидати наук2 - викладачі, кандидати наук та 2 аспіранти.

3. Перспектива працевлаштування за фахом. Випускники кафедри біотехніки та інженерії НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» успішно працюють на інженерних та керівних посадах провідних фармацевтичних, біотехнологічних, харчових та сільськогосподарських підприємствах України, в науково-дослідних установах НАН України та в проектних організаціях (ПАТ «ФАРМАК»Корпорація «АРТЕРІУМ»ПрАТ «ДАРНИЦЯ»ПАТ «БІОФАРМА»ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»"ЮНІФАРМА"ВАТ «ОБОЛОНЬ»ПАТ «КАЛСБЕРГ УКРАЇНА» та ін.). 

4. Навчання за державний кошт. Можливість навчання за всіма освітніми ступенями бакалавр-магістр-PhD(доктор філософії) з отриманням академічної стипендії у розмірі 1600 грн. і вище.

5. Гарантоване поселення в гуртожиток. Всім іногороднім студентам надається можливість поселення у гуртожиток.

6. Опанування сучасних комп’ютерних інженерних пакетів САПР. На базі кафедри біотехніки та інженерії НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" працює наукова школа "Моделювання фізичних процесів фармацевтичного і біотехнологічного обладнання", яка присвячена математичному і комп’ютерному моделюванню гідродинаміки, аеродинаміки, теплообміну, масообміну, механічних напружень в устаткуванні і обладнанні фармацевтичних, біотехнологічних, харчових та енергетичних виробництв. Наші студенти за період навчання оволодівають такими сучасними комп’ютерними продуктами:
MathCad, PythonMatLabSimulinkOriginLabKOMПАС-3DAutoCadSolidWorks, ANSYSComsol Multiphysics, OpenFOAM. 

 Також на кафедрі діють наукові школи та семінари: "Динаміка масообміну в апаратах для культивування клітин""Шуми та вібрації" та "Динаміка багатофазних механічних систем"

7. Можливість участі у міжнародних програмах. Навчання по обміну, отримання подвійного диплому в Міжнародному університеті фінансів, участь в програмах ЕРАСМУС+Sikorsky Challenge та багато інших.

8. Можливість займатись науковою роботою. За час існування кафедри (15 років) студентами та молодими вченими отримано понад 100 патентів України,  10 стипендій Президента Українистипендії Верховної Ради України2 стипендії Кабінету Міністрів України6 стипендій Київського міського голови11 стипендій Ректора НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та 8 стипендій депутата Д. Андрієвського. Більше 20 студентів ставали призерами всеукраїнських олімпіад та конкурсів науково-дослідних робіт. 4 випускники кафедри біотехніки та інженерії захистили кандидатські дисертації.

9. Навчання в старовинному корпусі №4. Заняття проходять в старовинному хімічному корпусі, побудованому ще в 1898 році, в якому в свій час працював сам  Д. І. Менделєєв, що створює неповторну атмосферу для навчання.

10. Одержання диплома інженера НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Диплом інженера НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» цінується роботодавцями і визнається на всій території Європейського союзу.

 Будемо раді бачити Вас серед наших студентів!!!

 

З сумом повідомляємо, що 3 червня 2017 року передчасно від тяжкої хвороби пішла з життя доцент кафедри біотехніки та інженерії, кандидат технічних наук

Буртна Інесса Анатоліївна

Колектив кафедри біотехніки та інженерії та факультету біотехнології і біотехніки щиро висловлює свої співчуття рідним та близьким.

Світла пам’ять про Інессу Анатоліївну надовго залишиться в наших серцях!

Прощання відбудеться на Байковому кладовищі 5 червня 2017 р. о 14:00.

За результатами ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

 

кращим винаходом 2016 року у галузевій номінації
«ОБОРОНА І ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА» визнана ПРОТИПІХОТНА МІНА -
патент № 111698

Патентовласник і автор винаходу професор  В.В. КАРАЧУН


Жінки – працьовиті, цілеспрямовані, гарні та привітні – завжди були окрасою КПІ. Старше покоління пам'ятає недавнє минуле, коли на весь інститут було лише кілька жінок – завідувачів кафедр. За останні роки багато змінилося. Прийшла молода плеяда науковців-жінок, які успішно очолили наукові колективи, продовжуючи справу своїх попередників. Про Вікторію Миколаївну Мельник – завідувачку кафедри біотехніки та інженерії ФБТ можна говорити довго і натхненно. Це саме той випадок, коли надзвичайна сумлінність та звичка доводити розпочате до кінця, помножені на наснагу та педагогічний дар наставника – відомого вченого-механіка проф. В.В.Карачуна, дали яскравий результат.

На сьогодні В.М.Мельник – одна з двох у КПІ володарів гранту Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 р. (тема дослідження "Суборбітальні і атмосферні гіперзвукові технології і проблеми tеrrа-аеронавігації при вирішенні загальнонаціональних інтересів у сфері безпеки"), молода завідувач кафедри та просто чарівна жінка.

Вікторія Миколаївна – випускниця КПІ ім. Ігоря Сікорського 1997 р. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2009 р. – докторську. Має 500 науково-технічних публікацій, у тому числі  27 монографій; 2 навчальних посібники та підручник; близько 100 патентів України. Можна сказати, що кожна її кар'єрна сходинка позначена успіхами та відзнаками. Вона лауреат премії НАН України для молодих учених (2006), стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий учений у 2003–2005 рр. та  2005–2007 рр. У 2007 р. отримала грант Президента України для обдарованої молоді (проект "Коливання і хвилі в імпедансних конструкціях"). За багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери нагороджена Почесною Грамотою МОН України (2008). Відмінник освіти України. У 2011 р. присвоєно вчене звання професора, а з 2012 року вона завідувач кафедри.

Науковий пошук проф. В.М. Мельник присвячений вивченню пружної взаємодії акустичного випромінювання гіперзвукових технологій з поліагрегатними механічними системами бортової апаратури літальних виробів. Вивчаються умови виникнення "зон акустики" і формування конфокальних поверхонь в оболонкових конструктивних елементах. Проведені лабораторні дослідження дали можливість виявити не тільки негативні сторони дії проникаючого акустичного випромінювання, а й визначити рекомендації щодо їх використання. Йдеться про можливість технічної реалізації засобів оборони рубежів держави, в тому числі штучного створення перешкод засобами прямої- та ехолокації літальним апаратам супротивника.

За п'ятнадцять років своєї діяльності кафедра біотехніки та інженерії досягла значних успіхів у навчальній та науково-інноваційній сфері. Іменні стипендії Президента України отримали 9 студентів, стипендії Верховної Ради України – 4 особи, стипендію Кабінету Міністрів України – 1 особа, стипендії ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського – 11 осіб, стипендії Київського міського голови – 7 студентів. Переможцями та лауреатами у всеукраїнських конкурсах наукових робіт стали 12 студентів, Грамотами Президії НАН України за наукові дослідження нагороджені 3 студенти, одержали патентів України 80 осіб.

Уперше за історію незалежної України і понад сторічну історію Київської політехніки олімпійське золото з академічного веслування у 2012 р. в м. Лондон виборола студентка 4-го курсу Н.Довгодько (гр. БІ-51). У 2013 році вона стала переможницею Всесвітньої Універсіади з академічного веслування (перше місце), ще раз прославивши Київську політехніку на весь світ.

Лауреатами Премії НАН України для молодих учених стали 3 науковці, Грамотами Президії НАН України для молодих учених нагороджені троє молодих викладачів, випускників кафедри. Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих науковців призначені в різні роки трьом науковцям, володарями грантів Президента України для наукових досліджень стали 2 науковці, грантів ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського – три.

У сфері науково-інноваційної роботи кафедра проводить дослідження, пов'язані з впливом ультразвукових технологій та вирішення проблеми очистки рідинних компонентів технологічних ліній, гідродинамікою і тепломасообміном при зневодненні термолабільних розчинів у плівковому апараті, розробкою енергозберігаючих конструкцій ферментерів для аеробного біосинтезу.

Окрилена наявними науковими досягненнями і реальними перспективами своєї творчості, проф. В.М. Мельник сповнена прагнення нових творчих здобутків, які підвищать авторитет університету серед міжнародної наукової спільноти.

Посилання: http://kpi.ua/1706-2

Абітурієнт, хочеш вступити до нас на кафедру?!

Вас цікавить навчання на кафедрі біотехніки та інженерії в НТУУ "КПІ" і ви хочете отримати якісну вищу освіту в найкращому ВУЗі України? Ви мрієте про перспективу працевлаштування та кар'єрного росту на сучасних підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, харчової галузей в Україні, або за кордоном? Диплом кафедри біотехніки та інженерії - ключ до вашого професійного майбутнього! Подати заявку!