Для вступу на спеціальність 133 – Галузеве машинобудування конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал:

(КБ) = 0,2*У + 0,25*Ф (І) + 0,5*М + 0,05*ФДП,

де У – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з Української мови та літератури;

Ф(І) – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з Фізики або Іноземної мови;

М – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з Математики;

ФДП – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення).

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 21,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,05 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу; 1,00 - в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.