Мотроненко Валентина Василівна – аспірант, асистент кафедри.

Персональна сторінка викладача в системі INTELLECT

ORCID (Valentina Motronenko) 

Google Scholar (Валентина Мотроненко / Valentyna Motronenko) 

 

Випускниця кафедри 2012 році, спеціаліст за спеціальністю "Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості".

З квітня 2013 року по вересень 2016 працювала в НТУУ "КПІ" на посаді інженера. З грудня 2013 працює за сумісництвом на посаді асистента кафедри.

У жовтні 2016 року зарахована до аспірантури за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».

На даний момент творчий доробок асистента Мотроненко В.В. складає 6 науково-технічних статей та 36 тез доповідей на вітчизняних і міжнародних професійних конференціях.

Забезпечує викладання наступних дисциплін:

 Процеси, апарати та устаткування виробництв галузі.