Мельник Вікторія Миколаївна

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України

Карачун Володимир Володимирович

Доктор технічних наук, професор, засновник кафедри і її перший завідувач

Ружинська Людмила Іванівна

Кандидат технічних наук
Доцент

Поводзинський Вадим Миколайович

Кандидат технічних наук
Доцент

Шибецький Владислав Юрійович

Кандидат технічних наук
Доцент

Костик Сергій Ігорович

Кандидат технічних наук
Доцент

Фесенко Сергій Вікторович

Кандидат технічних наук 
Старший викладач

Остапенко Жанна Ігорівна 

Аспірант, асистент кафедри

Детальна інформація

Детально про всіх співробітників кафедри.

Поступити в КПІ

Поступити в КПІ - Кафедра біотехніки та інженерії

Міністерство освіти і науки України

Інститут модернізації змісту освіти

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України

 

Запрошуємо науковців,

 молодих учених,

аспірантів та студентів

взяти участь у роботі

 

ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Біотехнологія XXI століття»

присвяченої 185-річчю з дня народження

Дмитра Івановича Менделєєва

 

яка відбудеться

19 квітня 2019 року

за адресою:

03056 Київ, пр. Перемоги,  37

Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Прийом тез до 25.03.2019р.

 

Щодо організаційних питань звертатися до:

Костика Сергія Ігоровича тел. моб. 093-967-9125

З повагою,

Оргкомітет конференції.

Вкладення:
Скачати цей файл (Infolist-1.pdf)Infolist-1.pdf532 kB

Шановні школярі!

Триває І етап Всеураїнської олімпіади з біології КПІ ім. Ігоря Сікорського!

Хто має бажання спробувати отримати додаткові бали в рейтинг для вступника до КПІ ім. Ігоря Сікорського на спеціальності, до ЗНО з біології, поспішить!

Для того, щоб взяти участь у Олімпіаді, необхідно до 08.02.2019 року відправити поштою заповнену реєстраційну форму та відповіді на питання на перший, заочний етап.

Якщо Ви наберете необхідну кількість балів (75 і більше з 100 можливих), то чекайте на запрошення на ІІ очний етап, який відбудеться 02.03.2019 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Бажаємо успіхів!

Кафедра біотехніки та інженерії

вітає

Фесенка Сергія Вікторовича

з успішним захистом кандидатської дисертації,

який відбувся

26 січня 2018 року.

Бажаємо нових творчих звершень та подальшого професійного росту! 

 

З повагою, колектив кафедри!

Фіналісти конкурсу в рамках VI Фестивалю інноваційних проектів 
«Sikorsky Challenge 2017»

 

«РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІКИ В БІОРЕАКТОРІ З ПОВЕРХНЕВИМ КУЛЬТИВУВАННЯМ КЛІТИННИХ КУЛЬТУР»

автори проекту: 

співробітники кафедри біотехніки та інженерії НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського

кандидат технічних наук

Шибецький Владислав Юрійович

 

кандидат технічних наук

Костик Сергій Ігорович

 

магістр

Семенюк Сергій Миколайович 

Сучасний стан проблеми у світі та в Україні:

У сфері виробництва лікарських засобів біотехнологія витісняє традиційні технології та відкриває принципово нові можливості. Завдяки біотехнології в фармації, способом культивування клітин отримують інтерферони, рекомбінантні білки, моноклональні антитіла, інсулін, вакцини (векторні, живі, рекомбінантні, інактивовані, четвертого покоління), ферменти, діагностичні препарати, вітаміни, антибіотики. Культури тканин застосовують для вивчення механізмів росту і диференціювання клітин, гістогенезу, міжтканинних і міжклітинних взаємодій, обміну речовин. Із збільшенням номенклатури препаратів та об’ємів виробництва, виникла потреба у апаратурному оснащенні етапу біосинтезу обладнанням, що відповідало б технологічному процесу та вимогам асептики і біобезпеки.

В даний час на більшості фармацевтичних підприємствах України відсутня практика отримання активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) біотехнологічним шляхом. Отже заводи не мають іншої альтернативи, крім закупівлі таких АФІ у закордонних постачальників.

 

Суттєвою проблемою під час розробки систем культивування культур клітин є той факт, що більшість клітин, які використовуються у виробництві медичних чи ветеринарних препаратів, є дуже вимогливими до асептичності середовища, є високо травматичними до надлишкових напружень зсуву, вражаються бульбашками повітря, під час аерації, і відносяться до поверхневозалежних, тобто таких, проліферація яких можлива лише за умов прикріплення до біоафінної поверхні росту. Клітини ссавців на відміну від одноклітинних організмів завжди частина будь-якої спеціалізованої тканини, вона залежить від життєдіяльності інших клітин і від роботи систем циркуляції рідин організму – саме таким шляхом забезпечуються для кожної клітини оптимальні і стабільні умови її існування. Потреби таких клітин в поживних речовинах найрізноманітніші, до того ж вони до кінця ще не вивчені. 
Зазначені особливості культур клітин не припускають використання традиційних конструкцій ферментерів, призначених для культивування суспензійних культур мікроорганізмів, в технологіях виробництва препаратів. Вищенаведене вказує на необхідність створення конструкцій одноразових (
single-use) ферментерів, що врахують особливості росту і розвитку клітин в процесі культивування. 


Науковий ефект від реалізації проекту: розроблені концепції можуть бути використані при проведенні процесу масштабування та на етапах досліджень особливостей процесів культивування клітинних культур тварин. 

 

Соціальний ефект може бути досягнутий за рахунок створення більш дешевих лікарських засобів, які використовуються для лікування тяжких смертельних захворювань, аналогів в Україні яких не існує. Враховуючи соціальні стандарти сьогодення, більшість українців неспроможні придбати імпортні високовартісні лікарські засоби. Створення новітніх конструкцій біореакторів, дозволить розширити можливість фармацевтичних підприємств у виробництві лікарських засобів на основі активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), які отримані біотехнологічним шляхом. Внаслідок цього виникне необхідність в створенні нових ліній виробництва і відповідно збільшення робочих місць для спеціалістів відповідного профілю. Одержання готових лікарських форм, які виготовляються за нормами Належної виробничої практики (GMP), володіють реальним терапевтичним ефектом на пацієнтів, і відповідають світовим стандартам якості, дозволить вийти на світовий фармацевтичний ринок українським виробникам, що позитивно впливатиме на економічний розвиток нашої держави. 

Ідея розробки захищена патентом України № 116783

Більш детальна інформація викладена в науковій статті за посиланням:

http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/107176/103042 

 

10 ПЕРЕВАГ НАВЧАННЯ

НА КАФЕДРІ БІОТЕХНІКИ ТА ІНЖЕНЕРІЇ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

 за спеціальністю: 133 «Галузеве машинобудування»

 та осітньою програмою: «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв».

1. Навчання в найкращому ВНЗ України. За даними проекту «Топ-200 Україна» третій рік поспіль, в 2015-2016 в 2016-2017 рр., в 2018-2019 рр. і посів 1 місце Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

2. Висококваліфіковані викладачі. Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 9 чоловік, серед яких: 2 - професори, доктори наук, відмінники освіти України4 - доценти, кандидати наук, 1 - старший викладач, кандидат наук та 1 аспірант.

3. Перспектива працевлаштування за фахом. Випускники кафедри біотехніки та інженерії НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» успішно працюють на інженерних та керівних посадах провідних фармацевтичних, біотехнологічних, харчових та сільськогосподарських підприємствах України, в науково-дослідних установах НАН України та в проектних організаціях (ПАТ «ФАРМАК»Корпорація «АРТЕРІУМ»ПрАТ «ДАРНИЦЯ»ПАТ «БІОФАРМА»ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»"ЮНІФАРМА"ВАТ «ОБОЛОНЬ»ПАТ «КАЛСБЕРГ УКРАЇНА» та ін.). 

4. Навчання за державний кошт. Можливість навчання за всіма освітніми ступенями бакалавр-магістр-PhD(доктор філософії) з отриманням академічної стипендії у розмірі 1600 грн. і вище.

5. Гарантоване поселення в гуртожиток. Всім іногороднім студентам надається можливість поселення у гуртожиток.

6. Опанування сучасних комп’ютерних інженерних пакетів САПР. На базі кафедри біотехніки та інженерії НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" працює наукова школа "Моделювання фізичних процесів фармацевтичного і біотехнологічного обладнання", яка присвячена математичному і комп’ютерному моделюванню гідродинаміки, аеродинаміки, теплообміну, масообміну, механічних напружень в устаткуванні і обладнанні фармацевтичних, біотехнологічних, харчових та енергетичних виробництв. Наші студенти за період навчання оволодівають такими сучасними комп’ютерними продуктами:
MathCad, PythonMatLabSimulinkOriginLabKOMПАС-3DAutoCadSolidWorks, ANSYSComsol Multiphysics, OpenFOAM. 

 Також на кафедрі діють наукові школи та семінари: "Динаміка масообміну в апаратах для культивування клітин""Шуми та вібрації" та "Динаміка багатофазних механічних систем"

7. Можливість участі у міжнародних програмах. Навчання по обміну, отримання подвійного диплому в Міжнародному університеті фінансів, участь в програмах ЕРАСМУС+Sikorsky Challenge та багато інших.

8. Можливість займатись науковою роботою. За час існування кафедри (15 років) студентами та молодими вченими отримано понад 100 патентів України,  10 стипендій Президента Українистипендії Верховної Ради України2 стипендії Кабінету Міністрів України6 стипендій Київського міського голови11 стипендій Ректора НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та 8 стипендій депутата Д. Андрієвського. Більше 20 студентів ставали призерами всеукраїнських олімпіад та конкурсів науково-дослідних робіт. 4 випускники кафедри біотехніки та інженерії захистили кандидатські дисертації.

9. Навчання в старовинному корпусі №4. Заняття проходять в старовинному хімічному корпусі, побудованому ще в 1898 році, в якому в свій час працював сам  Д. І. Менделєєв, що створює неповторну атмосферу для навчання.

10. Одержання диплома інженера НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Диплом інженера НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» цінується роботодавцями і визнається на всій території Європейського союзу.

 Будемо раді бачити Вас серед наших студентів!!!

Абітурієнт, хочеш вступити до нас на кафедру?!

Вас цікавить навчання на кафедрі біотехніки та інженерії в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" і Ви хочете отримати якісну вищу освіту в найкращому ВНЗ України? Ви мрієте про перспективу працевлаштування та кар'єрного росту на сучасних підприємствах фармацевтичної, біотехнологічної, харчової галузей в Україні, або за кордоном? Диплом кафедри біотехніки та інженерії - ключ до Вашого професійного успішного майбутнього! Подати заявку!