Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Фармак”/ НТУУ ; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Переслєгін Антон Олегович, студент групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 57 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, нормативну документацію, документацію проекту, систему отримання очищеної води, систему охолодження, систему вентиляції та кондиціонування повітря, наведені апаратурно-технологічні схеми всіх систем, організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова:  ПАТ “ Фармак”, GEP, GMP, URS.

 

Детальніше: Анотація Переслєгін А. О.

 

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Київмедпрепарат” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Гузь Вікторія Володимирівна, студентка групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає  28 с., таблиці, креслення, схеми , використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, а також про корпорацію «Артеріум»,  інформацію про історію підприємства, його структуру. Наведено короткий огляд продукції , що випускається . Розглянуто технологію водопідготовки для виробництва фармацевтичних препаратів, опис апаратурно-технологічної схеми, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова:  ПАТ “Київмедпрепарат”, вода очищена.

Детальніше: Анотація Гузь В.В.

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Фармак” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Царик Євгеній Вікторович, студент групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 40 с., рисунки, таблиці, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення препарату Нафтизин, опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова:  ПАТ “Фармак”, нафтизин.

 

Аннотация

Отчет о прохождении преддипломной практики на ОАО "Фармак" / НТУУ «КПИ» Руководитель Карачун Владимир Владимирович;  Исполнитель Царик Евгений Викторович, студент группы БИ-21.

Объем отчета о прохождении преддипломной практики составляет 40 с., рисунки, таблицы, использованы литературные источники.

В отчете о прохождении преддипломной практики рассмотрены общие сведения о предприятии, технологический процесс изготовления препарата Нафтизин, описание аппаратурно-технологической схемы, характеристика готового продукта организационно-экономическое описание, маркетинг компании, основные средства безопасности при ведении технологического процесса

Ключевые слова: ПАО "Фармак", нафтизин.

 

Abstract

Report pass pre-diploma practice at JSC "Farmak" / NTU "KPI"; Director Karachun Volodymyr Volodymyrovych; Performer Eugene Viktorovich Tsaryk, a student of BI-21.

Volume report on the passage of undergraduate practice 40 p., figures, tables used literature.

The report on the passage of pre-diploma practice is considered general information about the company, the technological process of manufacturing the drug Naftizin description of hardware and technological schemes, description of the finished product organizational and economic description, marketing of basic security   in the managmement process.

Keywords: OJSC "Farmak" naftizin.

 

 

Детальніше: Анотація Царик Є. В.

 

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Київмедпрепарат” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Сиротін Олександр Васильович, студент групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 33 с., таблиці, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення води очищеної, опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова:  ПАТ “Київмедпрепарат”, вода очищена.

 

Детальніше: Анотація Сиротін О.В.

 

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Київський завод шампанських вин “Столичний” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Лісогор Іван Олександрович, студент групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 25 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення шампанських вин, опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова: ПАТ “Київський завод шампанських вин “Столичний”, обладнання, шампанське.

 

Детальніше: Анотація Лісогор І.О.

 

 

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ТОВ «Біофрма» / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Галаєва Катерина Едуардівна, студентка групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 34 с., рисунки, таблиці, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення препарату «Лаферобін», опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту, характеристика вихідної сировини і матеріалів, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова:  ПрАТ “ Біофарма”, лаферобін.

 

Детальніше: Анотація Галаєва К.Е.

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Фармак”; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Андрук Микола Миколайович студент групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 60 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення препарату «Нафтизин», систему отримання очищеної води, систему охолодження, систему вентиляції та кондиціонування повітря, наведено опис апаратурно-технологічної схеми всіх систем, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова:  ПАТ “ Фармак”, нафтизин.

 

Детальніше: Анотація Андрук М.М.

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Фармак”/ НТУУ ; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Дух Дмитро Васильович, студент групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 57 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, нормативну документацію, документацію проекту, систему отримання очищеної води, систему охолодження, систему вентиляції та кондиціонування повітря, наведені апаратурно-технологічні схеми всіх систем, організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова:  ПАТ “ Фармак”, GEP, GMP, URS.

Детальніше: Анотація Дух Д.В.

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПрАТ "Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»"  / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Постельга Іван Анатолійович, студент групи БІ-21.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 27 с., додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення продукту «Український квас», опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова:  ВАТ "Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»" , квас.

 Аннотация 

Отчет о прохождении преддипломной практики на ЧАО "Киевский завод безалкогольных напитков« Росинка »" / НТУУ «КПИ» Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Постельга Иван Анатольевич, студент группы БИ-21.

Объем отчета о прохождении преддипломной практики составляет 27 с., приложения, использованные литературные источники.

В отчете о прохождении преддипломной практики рассмотрены общие сведения о предприятии, технологический процесс изготовления продукта «Украинский квас», описание аппаратурно-технологической схемы, характеристика готового продукта, маркетинг компании, основные средства безопасности при ведении технологического процесса.

Ключевые слова: ОАО "Киевский завод безалкогольных напитков

« Росинка »", квас.

Abstract 

Report on passing pre-graduation practice at the JSC "Kyiv plant of soft drinks" Rosinka "" / NTU "KPI"; Project manager Karachun Volodymyr Volodymyrovych; Performer Postelga Ivan Anatolievich, a student of BI-21.

Volume report on the passage of pre-diploma practice is 27 p., Applications used literature.

The report on the passage of pre-diploma practice is considered general information about the company, process manufacturing product "Ukrainian kvass" description apparatus- technological schemes, description of the finished product, the marketing of basic security in the management process.

 

Keywords: JSC "Kyiv plant of soft drinks" Rosinka ", kvas.

Детальніше: Анотація Постельга І.А.

 

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Гресько Андрій Володимирович, студент групи БІ-41с.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 22 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення препарату «Анальгин-Дарниця», опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

 Ключові слова:  ПрАТ “ Фармацевтична фірма “Дарниця”, анальгин, апаратурна лінія виробництва.

Детальніше: Гресько А.В.

 

Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Зубов Едуард Валерійович, студент групи БІ-41с. 

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 21 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення препарату «Бромгексин», опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

 Ключові слова:  ПрАТ “ Фармацевтична фірма “Дарниця”, бромгексин.

Детальніше: Зубов Е.В.

Дочірні категорії