Доцент кафедри біотехніки та інженерії, заступник декана ФБТ з наукової та міжнародної діяльності  Шибецький Владислав Юрійович, згідно з Наказом № 56-вс від 21.03.2024 р. КПІ ім. Ігоря Сікорського, направлений на стажування до The ŁUKASIEWICZ Research Network - Industrial Research Institute for Automation and Measurements – PIAP (Польща, м. Варшава) для виконання проєкту 2022/45/P/ST8/03621 «Investigation of the influence of resonant phenomena of acoustic coagulation in air purification» (2024-2026 рр.). Грантова підтримка була отримана відповідно до результатів конкурсу POLONEZ BIZ 2 рамкової програми Європейського Союзу в галузі наукових досліджень та інновацій HORIZON 2020 в рамках дій «Марії Складовської-Кюрі».

Метою проєкту є вирішення питань пов’язаних із забезпеченням Всесвітніх цілей сталого розвитку (ціль №3) та шляхів зниження негативних впливів забруднення повітря на людину, що викликають захворювання, які є найчастішими причинами смерті у світі. Ця тема важлива не тільки у світовому контексті, а й для повоєнного відновлення України, зміцнення міжнародних звʼязків, розвитку науки в нашій державі та державах-партнерах.