Кафедра біотехніки та інженерії створена Наказом Ректора НТУУ “КПІ” у січні 2001 року як структурний підрозділ факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Це рішення було прийняте згідно вимогам сьогодення щодо пріоритетного розвитку в нашій державі новітніх біотехнологій.

     Застосування речовин біотехнологічного походження становить підгрунтя розвитку сучасної цивілізації. Одержання цих продуцентів неможливе без відповідного технічного і наукового забезпечення найрізноманітного цільового призначення.

     Так, на виробництві широко використовуються апарати для вирощування біологічних агентів та апарати для обробки біологічної маси; у фармацевтичній промисловості – обладнання для синтезу, очистки та отримання готових лікарських форм; в медицині – техніка для підтримки життєдіяльності донорських органів та клітин живих організмів, перекачування фізіологічних рідин, точного та безперервного дозування лікарських засобів, проведення складних біологічних та біохімічних аналізів і тестів; в науковій сфері - це техніка для клонування, штучного запліднення, різних маніпуляцій з клітинними органоїдами; в енергетиці набувають значного розповсюдження системи переробки побутових органічних відходів на біогаз. Знаковим кроком у розвитку біотехнології можна вважати її “вихід” в космос. Саме мікрогравітація та інші космічні чинники постають найсприятливими умовами вирішення таких фундаментальних проблем, як вирощування високоякісних протеїнових кристалів для фармацевтичних досліджень та отримання лабораторних зразків тривимірних тканин.

     Технологічні лінії всесвітньо відомих фірм-виробників спеціального обладнання характеризуються високим рівнем залучення досягнень не тільки сучасної техніки, але і здобутків в галузі фармації та біотехнології. Відповідно до цього, навчальний процес на кафедрі організовано з урахуванням вимог оволодіння майбутніми фахівцями теоретичною базою та практичними навичками з обох стратегічних напрямків. Сучасну техніку треба не тільки професійно експлуатувати та якісно обслуговувати, але йкваліфіковано проектувати, об’єднувати у гнучкі виробничі лінії і здійснювати їх комплексну автоматизацію із залученням робототехнічних систем і комплексів.
На теперішній час кафедра покликана готувати фахівців за трьома  рівнями – бакалавр, магістр та PhD - підготовки 133 – Галузеве машинобудування за спеціалізацією 4 – Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв. Ліцензійний обсяг становить: 20 осіб за денною бюджетною формою навчання та 20 осіб за денною контрактною формою навчання.

Підготовка до захисту диплому Захист диплому

Підготовка до захисту у розпалі Студентка А.Борисенко захищае диплом англійською мовою

     За успіхи в навчанні і активну участь в житті кафедри і факультету багатьом студентам і молодим науковцям призначені іменні академічні стипендії:

  • Стипендія Президента України – 8;
  • Стипендія Верховної Ради України – 3;
  • Стипендія Кабінету Міністрів України – 4;
  • Стипендія Ректора НТУУ «КПІ» - 9;
  • Стипендія Київського міського Голови – 6.

     Лауреатами премій стали молоді науковці:

  • Національної академії наук України для молодих учених – 2;
  • Київського міського Голови– 6.

К. Кузьменко під час нагородження в Київській Держадміністрації  Д. Литвиненко під час нагородження в Київській Держадміністрації

Студентки К. Кузьменко та Д. Литвиненко під час нагородження в Київській Держадміністрації

      Більше 50 Патентів України одержали студенти кафедри. 12 студентів нагороджені Почесними Грамотами Наукового товариства студентів і аспірантів НТУУ «КПІ».Призерами конкурсів науково-технічних проектів молодих учених під девізом «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву» та «Інтелект молодих – на службу столиці», які проводилися Київською міською держадміністрацією разом з Національною академією наук України стали більше 30 студентів.

 

У 2007 році студ. І. Ігнатов та А. Борисенко, у 2011 році студ. А. Заброда нагороджені Дипломами МОН України ІІ ступеня як переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.У 2009 році гр. БІ-51 посіла І місце в конкурсі НТУУ «КПІ» на кращу академічну групу.

  

Дипломи переможцям вручає ректор університету, академік НАН України М.З. Згуровський