На кафедрі біотехніки та інженерії за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" наразі навчаються 5 аспірантів.

1. Аспірант Воробйова Ольга Володимирівна «Дослідження процесів гідродинаміки і масообміну в біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами», науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник Вікторія Миколаївна.

2. Аспірант Остапенко Жанна Ігорівна «Інтенсифікація тепломасообмінних процесів при екстрагуванні рослинної сировини в умовах ультразвуку», науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник Вікторія Миколаївна.

3. Аспірант Долгов Володимир Миколайович «Інтенсифікація масообмінних процесів при очищенні біогазу від баластних домішок», науковий керівник: к.т.н., доц. Ружинська Людмила Іванівна.

4. Аспірант Семенюк Сергій Миколайович «Дослідження та розробка високоефективних конструкцій біореакторів з регульованим рівнем зрізових зусиль», науковий керівник: к.т.н., доц. Шибецький В. Ю.

5. Аспірант Стародуб Олег Дмитрович «Дослідження процесів гідродинаміки, масо- та теплообміну в single-use біореакторах», науковий керівник: к.т.н., доц. Костик С. І.