На кафедрі біотехніки та інженерії за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" наразі навчаються 3 аспіранти.

1. Аспірант Воробйова Ольга Володимирівна «Дослідження процесів гідродинаміки і масообміну в біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами», науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник Вікторія Миколаївна.

2. Аспірант Остапенко Жанна Ігорівна «Інтенсифікація тепломасообмінних процесів при екстрагуванні рослинної сировини в умовах ультразвуку», науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник Вікторія Миколаївна.

3. Аспірант Долгов Володимир Миколайович «Інтенсифікація масообмінних процесів при очищенні біогазу від баластних домішок», науковий керівник: к.т.н., доц. Ружинська Людмила Іванівна.