БАКАЛАВРАТ

162 "Біотехнології та біоінженерія"

1. Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв-1. Процеси і апарати біотехнологічних виробництв.

2. Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв-2. Устаткування виробництв галузі.

3. Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв-3. Курсовий проєкт.

4. Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв-1. Процеси і апарати біотехнологічних виробництв (заочна).

5. Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв-2. Устаткування виробництв галузі (заочна).

6. Процеси, апарати та устаткування біотехнологічних виробництв-3. Курсовий проєкт (заочна).

7. Проєктування біотехнологічних виробництв-2. Основи проєктування.

8. Проєктування біотехнологічних виробництв-2. Основи проєктування (заочна).

 

 

133 "Галузеве машинобудування"

Обов’язкові (нормативні) компоненти

Цикл загальної підготовки

Засади усного професійного мовлення (риторика)

Історія науки і техніки  

Основи здорового способу життя

Програмне забезпечення інженерних розрахунків

Вища математика-1. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії.

Вища математика-2. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Ряди

Фізика-1. Механіка, молекулярна фізика та термодинаміка. Електростатичне поле

Фізика-2. Процеси коливання, оптика, фізика мікрочастинок

Хімія

Економіка і організація виробництва

Охорона праці та цивільний захист

Вступ до філософії

Промислова екологія

Підприємницьке право

Іноземна мова. Практичний курс іноземної мови І

Іноземна мова. Практичний курс іноземної мови ІІ

Іноземна мова професійного спрямування. Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І

Іноземна мова професійного спрямування-2. Іноземна мова професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення

Цикл професійної підготовки

Інженерна та комп'ютерна графіка

Матеріалознавство

Теоретична механіка

Теорія механізмів і машин

Технологія машинобудування

Автоматизація та основи автоматики

Обладнання для пакування і фасування фармацевтичного та біотехнологічного

Механіка матеріалів та конструкцій

Деталі машин

Курсовий проєкт з деталей машин

Основи моделювання технологічних процесів в галузі

Розрахунок і конструювання типового устаткування

Процеси, апарати та машини галузі-1. Теоретичні основи процесів теплопереносу

Процеси, апарати та машини галузі-2. Теоретичні основи гідродинамічних та масообмінних процесів

Процеси, апарати та машини галузі - 3. Масообмінні процеси та апарати

Процеси, апарати та машини галузі  (Курсовий проект)

Основи ремонта, монтажа і експлуатації фармацевтичного та біотехнологічного устаткування

Реактори біотехнологічних виробництв

Комп'ютерне проектування обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості

Сучасне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості

Мембранні технології і обладнання

 

Вибіркові компоненти

Цикл загальної підготовки

Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського Каталогу

Освітній компонент   1 ЗУ-Каталог

Циклічні види спорту

Складно-координаційні види спорту

Силові види спорту

Ігрові види спорту

Єдиноборства

Логіка

Освітній компонент   2 ЗУ-Каталог

Психологія

Соціальна психологія

Економічна психологія

Психологія конфлікту

Цикл професійної підготовки

Вибіркові освітні компоненти з кафедрального  Каталогу

Теоретичні засади прикладної гідравліки

Розрахунок елементів конструкцій обладнання

Шуми і вібрація обладнання

Електротехніка і електроніка

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Аналітична механіка

Аналітична механіка (Курсова робота)

Основи бімедичного застосування високоградієнтної магнітної фільтрації і сепарації

Валеологія з основами фізіології

Основи біоінформатики

Основи промислової біотехнології і фармації