РЕФЕРАТ

Дисертація освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” на тему: “ Дослідження процесу перероблення біополімерів з розробкою відповідного обладнання ” / НТУУ

«КПІ»; Керівник к.т.н., доц. Ружинська Л.І. – К., 2015. – 115 с.: іл – 26. Виконавець Булах Н.М. – Бібліогр.: 70 п.
Робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Повний обсяг роботи складає 115 сторінок, 26 рисунків, 12 таблиць і перелік посилань з 70 найменувань. Дисертація включає 4 аркуша креслень апарату формату А1 та 5 плакатів з результатами досліджень.

Детальніше: Захист диплому - магістр

Інформація про захист дипломних робіт

курсу __6___групи __БІ-31с___  від        2015р.

П.І.Б. студента Тема роботи (укр. мовою) Тема роботи (англ. мовою)

1

Антоненко Андрій Вікторович Лінія безперервного біосинтезу лимонної кислоти Line of continuous biosynthesis of citric acid
2 Гекало Максим Володимирович Установка для виробництва кокарбоскилази гiдрохлорид

Plant for the production of kokarboksilaza  hydrochloride

3 Дідичук Олександр Володимирович Лінія виробництва анальгіну Production line of analginum
4 Орлова Ольга Сергіївна Лінія виробництва молочної кислоти Production line of lactic acid
5 Статкевич Станіслав Іванович Лінія по виробництву лікарського засобу цефтриаксону Production line of  ceftriaxone medical remedy
6 Столяр Наталія Олександрівна Лінія для виробництва вітаміну D3 Production line of vitamin D3.
7 Токова Софія Іванівна Лінія виробництва винної кислоти Production line of tartaric acid
8 Фесенко Сергій Вікторович Лінія виробництва нафтизину Production line of naphazoline
Детальніше: Захист диплому - спеціаліст