Здоров’я українців, зрозуміло, це запорука здоров’я усієї держави. На протязі життя людина повинна споживати гідну, якісну їжу. Якщо виникають проблеми із здоров’ям, необхідні медичні препарати для його відновлення.

Ідеологія технологічних ліній галузевого обладнання харчових і фармацевтичних виробництв багато в чому схожа. Це апарати для культивування клітин, виготовлення рідинних, сипучих та твердих ліків, біореактори, барботажні апарати, тощо.

Кафедра біотехніки та інженерії заснована у 2001 році згідно вимог сьогодення щодо пріоритетного розвитку в нашій державі новітніх біотехнологій і готує кваліфікованих спеціалістів для біотехнологічних і фармацевтичних виробництв.

Застосування речовин біотехнологічного походження становить підґрунтя розвитку сучасної цивілізації. Одержання цих продуктів неможливе без відповідного технічного і наукового забезпечення найрізноманітнішого технологічного призначення.

Так, на виробництві широко використовуються апарати для вирощування біологічних агентів та апарати для обробки біологічної маси; у фармацевтичній промисловості – обладнання для синтезу, очистки та отримання готових лікарських форм; в медицині – техніка для підтримки життєдіяльності донорських органів та клітин живих організмів, перекачування фізіологічних рідин, точного та безперервного дозування лікарських засобів, проведення складних біологічних та біохімічних аналізів і тестів; в науковій сфері – це техніка для клонування, штучного запліднення, різних маніпуляцій з клітинними органоїдами; в енергетиці набувають значного розповсюдження системи переробки побутових органічних відходів на біогаз. Знаковим кроком у розвитку біотехнології можна вважати її «вихід» в космос. Саме мікрогравітація та інші космічні чинники постають найсприятливими умовами вирішення таких фундаментальних проблем, як вирощування високоякісних протеїнових кристалів для фармацевтичних досліджень та отримання лабораторних зразків тривимірних тканин.

Технологічні лінії всесвітньо відомих фірм виробників  спеціального обладнання характеризуються високим рівнем залучення досягнень не тільки сучасної техніки, але і здобутків в галузі фармації та біотехнології. Відповідно до цього, навчальний процес на кафедрі організовано з урахуванням  вимог оволодіння майбутніми фахівцями теоретичною базою та практичними навичками з обох стратегічних напрямків. Сучасну техніку треба не тільки професійно експлуатувати та якісно обслуговувати, але й кваліфіковано проектувати, об’єднувати у гнучкі виробничі лінії і здійснювати їх комплексну автоматизацію із залученням робототехнічних систем і комплексів.

 

На теперішній час кафедра покликана готувати фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр – в межах напряму підготовки 6.050503 – «Галузеве машинобудування», за спеціальністю 7(8).05050314 – «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв».