ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Біотехнології" - 2023

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Біотехнології" - 2023 

Освітньо-наукова програма "Біотехнології" - 2023

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Освітньо-наукова програма "Біотехнології" - 2023

Освітньо-наукова програма "Прикладна біологія" - 2023

________________________________________________________

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Біотехнології" - 2022

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Біотехнології" - 2022

Освітньо-наукова програма "Біотехнології" - 2022


Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
 

Освітньо-наукова програма "Біотехнології" - 2022

Освітньо-наукова програма "Прикладна біологія" - 2022 

 ________________________________________________________________________


 

зі спеціальності  133 Галузеве машинобудування


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
133 – Галузеве машинобудування

Бакалавр з галузевого машинобудування


 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«Галузеве машинобудування»
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
133 – Галузеве машинобудування

Доктор філософії галузевого машинобудування