ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
133 – Галузеве машинобудування

13 – Механічна інженерія

Бакалавр з галузевого машинобудування

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
133 – Галузеве машинобудування

13 – Механічна інженерія

Магістр з галузевого машинобудування

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
«Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
133 – Галузеве машинобудування

13 – Механічна інженерія

Магістр з галузевого машинобудування

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
«Галузеве машинобудування»
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
133 – Галузеве машинобудування

13 – Механічна інженерія 

Доктор філософії галузевого машинобудування