ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЙ

2005 р.

КОВАЛЕЦЬ Ольга Яківна, студентка 4 курсу ФБТ (Премія Київського міського Голови).

2006 р.

Мельник Вікторія Миколаївна

 

МЕЛЬНИК Вікторія Миколаївна, канд. техн. наук, доцент (Премія Національної академії наук України для молодих вчених за цикл робіт).

2007 р.

ШИБЕЦЬКИЙ Владислав Юрійович, студент 4 курсу ФБТ (Премія Київського міського Голови).

ДАШЕВСЬКА Людмила Миколаївна, студент 4 курсу ФБТ (Премія Київського міського Голови).

ВОРОНЕЦЬ Яна Миколаївна, студент 6 курсу ФБТ (Премія Київського міського Голови).

2009 р.

КЛАДУН Олена Анатоліївна

КЛАДУН Олена Анатоліївна, аспірант кафедри (Премія Національної академії наук України для молодих вчених за цикл робіт).

МИХАЙЛЕНКО Наталія Михайлівна, студентка 5 курсу ФБТ (Премія ректора НТУУ «КПІ»)

КРИВЕЦЬ Олексій Олександрович, студент 4 курсу ФБТ (Премія ректора НТУУ «КПІ»)

КУЗЬМЕНКО Катерина Василівна, студентка 4 курсу ФБТ (Премія ректора НТУУ «КПІ»)

2010 р.

КОВАЛЕЦЬ Ольга Яківна, асистент кафедри (Грамота Президії Національної академії наук України за цикл наукових робіт)

КРИВЕЦЬ Олексій Олександрович, студент 5 курсу ФБТ (Премія Київського міського Голови)

2011 р.

КОВАЛЕЦЬ Ольга Яківна

КОВАЛЕЦЬ Ольга Яківна, асистент кафедри (Премія Національної академії наук України для молодих вчених за цикл наукових робіт).

2012 р.

Студенти А. ФОМЕНКОВА, І. БЕРЕЗЮК, М. МУРАШКО нагороджені Грамотою Президії Національної академії наук України.

2016 р.

Костик Сергій Ігорович, кандидат технічних наук, асистент кафедри (Грамота Президії Національної академії наук України за наукову роботу: "Дослідження тепломасообміну і гідродинаміки зневоднення термолабільних матеріалів в роторно-плівковому апараті") 

Стаття в газеті "Київський політехнік", яка присвячена нагородженню Костика С.І.

2016 р.

Шибецький Владислав Юрійович, кандидат технічних наук, асистент кафедри (Грамота Президії Національної академії наук України за наукову роботу: "Зниження технологічних ризиків гіперзвукової суборбітальної і атмосферної TERRA-аеронавігації")