На кафедрі біотехніки та інженерії НТУУ «КПІ» здійснюється підготовка фахівців, з інженерного проектування обладнання фармацевтичних, харчових, біотехнологічних виробництв, яке здійснюється за допомогою використання сучасних комп’ютерних макетів «Компас-3D» та SolidWorks. На дисциплінах «Розрахунок і конструювання типового устаткування», «Розрахунок і конструювання спеціального обладнання», «Основи проектування», «Ремонт і монтаж фармацевтичного і біотехнологічного обладнання», «Процеси, апарати і машини галузі» проводяться практичні заняття, на яких студенти набувають навичок інженерних розрахунків, створення конструкторської документації, креслень, специфікацій, 3D моделей, систем автоматичного керування.


 

 

Система «Компас-3D» призначена для створення тривимірних асоціативних моделей окремих деталей (в тому числі, деталей, формованих з листового матеріалу шляхом його гнуття) і складальних одиниць, що містять як оригінальні, так і стандартизовані конструктивні елементи. Параметрична технологія дозволяє швидко одержувати моделі типових виробів на основі раніше створеного прототипу. Система «Компас-3D» включає наступні компоненти: система тривимірного твердотільного моделювання, універсальна система автоматизованого проектування «Компас-Графік» і модуль формування специфікацій. Ключовою особливістю «Компас-3D» є використання власного математичного ядра і параметричних технологій.

 

SolidWorks - програмний комплекс системи автоматичного проектування для автоматизації робіт промислового підприємства на етапах конструкторської та технологічної підготовки виробництва. Забезпечує розробку виробів будь-якого ступеня складності і призначення.

На сьогоднішній день спеціалісти, які вміють проводити проектні розрахунки за допомогою сучасних інженерних комп'ютерних пакетів, досить затребувані не тільки в Україні, а й за її межами. Саме тому, кафедра біотехніки та інженерії НТУУ «КПІ» запрошує на навчання абітурієнтів, які бажають отримати висококваліфіковану підготовку у сфері фармацевтичних і біотехнологічних виробництв і бути успішними інженерами-проектантами.