Інформація про наукову роботу кафедри біотехніки та інженерії

Наукові школи та проекти

Наукова школа під керівництвом проф. Карачуна В.В та проф. Мельник В.М. «Шуми і вібрація». Вібрація плоских та оболонкових фрагментів під дією кінематичного та хвильового просторового чинників. Умови виникнення хвильового співпадання та просторово-частотного резонансів. Реалізація акустично-прозорих конструкцій.

Наукова школа під керівництвом проф. проф. Карачуна В.В та проф. Мельник В.М. «Прикладні аспекти резонансних явищ хвильового співпадання в акустичному середовищі поліагрегатної структури»

Наукові семінари, що діють на кафедрі

• «Динаміка многофазних механічних систем» керівники – проф. Карачун В.В., проф. Мельник В.М.

• «Динаміка масообміну в апаратах для культивування клітин» Керівники – проф. Ружинська Л.І, доц. Буртна І.А.

Кафедра біотехніки та інженерії 3 роки поспіль є відповідальним організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Біотехнологія ХХІ століття», яка проходить на базі КПІ ум. Ігоря Сікорського  - 2018, 2019, 2020.

Наукова робота студентів

1. Назва досліджень - Гідродинаміка і тепломасообмін при зневодненні термолабільних розчинів в плівковому апараті; № реєстрації в університеті (інституті / факультеті) - 0115U004710; Дата - 29.09.2015.
2. Назва досліджень - Фокусування енергії і виникнення зон каустики в поліагрегатних системах під дією потужної N-хвилі; № договора - 0112U008154; Дата - 23.10.2012.

3. Назва досліджень - "Розробка високопродуктивних конструкцій ферментерів для культивування іммобілізованих клітинних культур"; № реєстрації в університеті (інституті / факультеті) - ФБТ04/2015; Дата - 28.06.2015.

4.Назва тематики - Суборбітальні і атмосферні гіперзвукові технології і проблеми terra-аеронавігації при вирішенні загальнонаціональних інтересів у сфері безпеки; № договору - 66/67 ф ; Дата - 03.06.2016; № договору - 66/67 ф; Дата - 03.06.2016.

5.Назва досліджень - Розробка енергозберігаючих конструкцій ферментерів для аеробного біосинтезу.; № реєстрації в університеті (інституті / факультеті) - 0115U005474.

6.Назва досліджень - Ультразвукові технології та вирішення проблем очистки рідинних компонентів технологічних ліній (води); № реєстрації в університеті (інституті / факультеті) - 3300/286; Дата - 29.09.2015.

7.Назва тематики - Суборбітальні і атмосферні гіперзвукові технології і проблеми terra-аеронавігації при вирішенні загальнонаціональних інтересів у сфері безпеки; № договору - 66/67 ф ; Дата - 03.06.2016.

Всі студенти кафедри приймють участь у роботі секції «Біотехніка та інженерія» в рамках наукової конфененції "Дня науки на факультеті біотехнології і біотехніки". Студенти кафедри приймають участь у конференціях та семінарах, в тому числі і в Міжнародних конференціях, семінарах:

 • Міжнародна молодіжна наук.-практ. Конф. «Людина і космос», м. Дніпропетровськ
 • Науково-практична Конференція «Приладобудування: стан і перспективи»
 • Материалы Международная Науч.-практ. Конф. «Современные научные достижения-2007». – Т. 7. Технические науки. – Днепр-к: наука и образование
 • MaterialyczwartejMiedzynarodowwejnaukowi-prakt. konf. “Nauka: teoria i praktika -2007”. Tym 10. Techniczne Nauks. Fizyczna kultura I sport: Przemysl. Nauka I studya.
 • Межд. Научн.-практ. Конф. «Становление современной науки-2007»
 • Конференція «Наука и инновация» 2007
 • Міжнародна науково-практична конференція „ Научный прогресс на рубеже тысячелетий - 2008;
 • 21st International CODATA Conferense. Scientific Information for Society – from Today to the Future. Ukraine, Kyiv, Octoder 5-8, 2008.
 • IV Mezinarodny vedecko-praklicka konferen-ce “Aktualne problemy no-woczesnych nauk-2008”, 16 -31 czerwna 2008 roku. Technike vedy. Tym. 18. Prremysl. Nauka I studia Publishing House “Education and Science-2008”.
 • IV Mezinarodnyvedecko-praklickakonfe-rence“Efektivninastrojemodernichved- 2008”, 03-15 kvetna2008 roku. Tech-nike vedy. Dil. 17. Pracha. Publishing House “Educa-tion and Science-2008.
 • IV Международна научна практична конференция «Динамика изследования-2008», Том 29. Технологии. Физика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008.
 • IV Между-народна научна практична конференция «Научно пространство на Европа-2008», 15-30 апрл 2008 го-дина. Технологии. Том 27. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008.
 • III Miedzy-naro-dowejnaukowi-praktycznejkonferencij“Strategicznepytaniaswiatowejnauki-2008”, 15-28 lutego2008 roku. Tym 8. Chemia i chemiczne tech. Ekologia.: Przemysl. Nauka I studia.
 • IV Mezinarodnyvedecko-praklickakonfe-rence“Vedaatechnologie: krokdobudoucnosti- 2008”, 1-15 brezen2008 roku. Zemedelstvi. Zvero-lekarstvi. Biologicke vedy. Chemie a chemicka technologie. Dil. 15. Pracha. Publishing House “Educat-ion and Science”.
 • Х Міжнародна молодіжна НПК «Людина і космос», 9-11 квітня 2008 р. – Дніпропетровськ: НЦАОМУ.