План досліджень магістерської роботи Форостянка В. С.

 

Назва етапів виконання

Строк виконання етапів

Примітка

 

з/п

магістерської дисертації

магістерської дисертації

 

 

 

1.

Огляд літературних джерел по тематиці роботи

01.09.15-01.12.15.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Формування мети та задач дослідження

01.12.15-30.12.15.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Розрабока методики експеримента

01.01.16-25.03.16.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Підготовка матеріалів для доповіді на

25.03.16-01.04.16.

 

 

 

конференціях

 

 

 

5.

Розробка креслень, оформлення плакатів

01.04.16-01.05.16

 

 

6.

Оформлення пояснювальної записки. Підготовка

01.05.16-01.06.2016

 

 

 

матеріалів для публікації статті

 

 

 

Професор кафедри біотехніки та інженерії

Мельник В.М.

 

 

Магістрант

Форостянко В. С.

 

 

 

Детальніше: Індивідуальний план магістранта Форостянко Віталія Сергійовича

 

 

 

 

 

Індивідуальний план навчання

 

 

 

 

 

магістранта _Руденко Лесі Сергіївни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник

 

канд. техн. наук, доц. Буртна І.А.

 

 

 

 

 

Тема наукового дослідження  Мембранне очищення води з відновленням

 

рідких органічних розчинників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План виконання магістерської роботи на другий рік навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва етапів виконання

Строк виконання

Відмітка

 

 

п/п

 

магістерської роботи

етапів

наук. керівн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІ семестр

 

 

 

 

 

1

 

Проведення

 

 

15 жовтня – 20

 

 

 

 

 

 

 

експериментальної частини

 

 

 

 

 

 

 

листопада

 

 

 

 

 

 

 

роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Оброблення

 

 

20 листопада – 10

 

 

 

 

 

 

 

експериментальних даних

грудня

 

 

 

 

 

3

 

Оформлення результатів

1 грудня – 15 грудня

 

 

 

 

 

 

 

експериментів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Публікація статті за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результатами

 

 

до 30 грудня

 

 

 

 

 

 

 

експериментальних даних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІI семестр

 

 

 

 

 

1

 

Розроблення технічної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документації для

 

 

30 грудня – 28 лютого

 

 

 

 

 

 

 

первапораційного апарату

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Підготовка тез та доповідей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виступ на конференції

 

 

1 лютого – 25 березня

 

 

 

 

 

 

 

«Біотехнологія ХХІ століття»

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Оформлення магістерської

1 березня – 10 травня

 

 

 

 

 

 

 

роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальніше: Індивідуальний план магістранта Руденко Лесі Сергіївни

План досліджень магістерської роботи Прохорова Ю.Ю.

 

Назва етапів виконання

Строк виконання етапів

 

Примітка

 

з/п

магістерської дисертації

магістерської дисертації

 

 

 

 

 

1.

Аналіз літературних джерел щодо способів

01.09.15-01.12.15.

 

 

 

 

переробки активного мулу та отримання

 

 

 

 

 

біопалива.

 

 

 

 

2.

Формування мети та задач досліджень

01.12.15-30.12.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Математичне та комп’ютерне

01.01.16-25.03.16.

 

 

 

 

моделювання процесу переробки активного мулу.

 

 

 

 

4.

Підготовка матеріалів для доповіді на

25.03.16-01.04.16.

 

 

 

 

конференціях

 

 

 

 

5.

Підготовка матеріалів для публікації статті

01.04.16-20.04.16.

 

 

 

Доцент  кафедри біотехніки та інженерії,

 

 

 

 

кандидат технічних наук

Л.І. Ружинська

 

 

Магістрант

Ю.Ю. Прохоров

 

 

Детальніше: Індивідуальний план магістранта Прохорова Юрія Юрійовича

План проведення досліджень магістерської роботи

студента Семенюка С.М.

 

Магістрант: Семенюк Сергій Миколайович 
Науковий керівник: канд. техн. наук, асист. Шибецький В.Ю.

 

 План роботи:

 1. Аналіз літературних джерел щодо апаратурного оформлення стадій культивування клітин, переваг та недоліків сучасного ферментаційного обладнання.
 2. Формування мети і задач дослідження за обраною тематикою.
 3. Математичне та комп'ютерне моделювання гідродинаміки ферментеру.
 4. Підготовка тез та доповідей та виступ на всеукраїнській конференції "Біотехнологія 21 століття".
 5. Підготовка матеріалів для публікації статті у фаховому виданні. Детальніше: Індивідуальний план магістранта Семенюка Сергія Миколайовича

Індивідуальний план навчання на 2015-2016 рік

Магістранта: Кутового Михайла Григоровича

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Поводзинський В.М.

 

Тема наукового дослідження: "Дослідження тепло-масообмінних процесів в апаратах з обертово-коливальним рухом перемішуючого пристрою".

 

План роботи:

 

1.Публікація статті.

2.Огляд літературних джерел по тематиці роботи. 

3.Створення експериментального стенду.

4.Проведення експериментальної частини роботи.

5.Оформлення результату експерименту.

Детальніше: Індивідуальний план магістранта Кутового Михайла Григоровича

Індивідуальний план навчання на 2015-2016 рік

Магістранта: Закоморного Дмитра Миколайовича

Науковий керівник: канд. техн. наук, доц. Поводзинський В.М.

Тема наукового дослідження: Дослідження ферментеру з введенням енергії в газо-рідинну дисперсію механічним перемішуючим пристроєм.

Детальніше: Індивідуальний план Закоморного Дмитра Миколайовича

План досліджень магістерської роботи Ревтова О. О.

Тема: "Інтенсифікація теплообмінних процесів і розробка відповідного теплообмінного обладнання"

 

з/п

Назва етапів виконання  магістерської дисертації Строк виконання етапів магістерської дисертації Примітка
1. Огляд літературних джерел по тематиці роботи
 1. Сучасний стан теплообмінного обладнання для фармацевтичної та біотехнологічної промисловості.
 2. Основні переваги та недоліки сучасного теплообмінного обладнання, яке використовується в фармацевтичній та біотехнологічній промисловості.
 3. Сучасні способи інтенсифікації теплообміну в теплообмінних апаратах.
 4. Мета і задача досліджень.
 5. Створення експериментального стенду по дослідженню теплообміну в каналі теплообмінника.
01.09.15-30.06.16.  
2. Математичне і комп’ютерне моделювання фізичних процесів в каналі теплообмінника:
 1. Вирішення теплової задачі
 2. Вирішення задачі гідродинаміки
 3. Одержання критеріального рівняння Нуссельта для визначення коефіцієнта тепловіддачі.
 4. Методика розрахунків теплообмінного обладнання.
1.01.16-30.06.16.  
3. Експериментальні дослідження на стендовому обладнанні по дослідженню тепловіддачі теплоносія в каналі теплообмінника:
 1. Дослідження інтенсивності тепловіддачі при вільній і вимушеній конвекції в каналі теплообмінника.
 2. Дослідження інтенсивності тепловіддачі при вільній і вимушеній конвекції в каналі теплообмінника з оребренням.
 3. Визначення раціональних параметрів для різних режимів роботи теплообмінного обладнання.
1.01.16-30.06.16.  
4. Розрахунок теплообмінного апарату 1.Розрахунок матеріального балансу.
 1. Тепловий розрахунок.
 2. Гідродинамічний розрахунок.
 3. Розрахунок теплообмінника на міцність і стійкість.
 4. Конструктивний розрахунок теплообмінника.
 5. Розрахунок допоміжного обладнання
01.09.16-01.04.17.  
5. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях 01.04.17-20.05.17.  
6. Розробка креслень, оформлення плакатів 01.09.16-01.05.17.  
7. Оформлення пояснювальної записки 01.05.17-01.06.17.  

Асистент кафедри біотехніки та інженерії,

кандидат технічних наук                                                                             С.І. Костик

Магістрант                                                                                                 О.О. Ревтов

Детальніше: Індивідуальний план Ревтова Олексія Олександровича