Конкурсний бал для вступу на 1-й курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти спеціальності

162 Біотехнології та біоінженерія

  • за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 з трьох предметів розраховується:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3)

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів; 

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти оцінок предметів:

 

  • за результатами ЗНО 2020-2021 років з трьох предметів розраховується:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3) 

 де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів; 

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) у визначеній в Правилах прийому одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі ПЗСО.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК), який  в рамках спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія дорівнює  - 1,00!

Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200!

Мінімальний конкурсний бал - 130!