ВОЛОДАРІ ПОЧЕСНИХ ГРАНТІВ

2007 р.

МЕЛЬНИК Вікторія Миколаївна, грант Президента України для реалізації проекту“Коливання і хвилі в імпедансних конструкціях приладів і систем інерціальної навігації тапохибки пілотажно навігаційного обладнання”(Розпорядження Президента України від 30.01.2007р.№ 19/2007-р “Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді”)

2008 р.

ГУСАРОВА Олена Віталіївна, грант Ректора НТУУ “КПІ” для фінансової підтримки науково-дослідних  робіт студентів і аспірантів НТУУ “КПІ”

на 2008-2009  навч. рік “Інтенсивні методи концентрування біологічно активних речовин” (Наказ по НТУУ “КПІ” № 2-185 від 09.11.2008 р.)

На 2009-2010 навчальний рік "Концентрування термолабільних розчинів у випарних апаратах плівкового типу"(Наказ по НТУУ “КПІ” № 2-130 від 12.10.2009р.)

 

КЛАДУН Олена Анатоліївна, грант Ректора НТУУ“КПІ” для фінансової підтримки науково-досліднихробіт студентів і аспірантів НТУУ “КПІ” на 2008-2009навч. рік “Хвильові процеси в підвісі гіроскопічного інтегратора лінійних прискорень та похибкививедення балістичних ракет”  (Наказ по НТУУ “КПІ” № 2-185 від 09.11.2008 р.)

2011 р.

КОВАЛЕЦЬ Ольга Яківна, грант Президента України для реалізації проекту “Ефективність та надійність комерційних пусків ракет-носіїв українських розробників у міжнародних проектах та похибки виведення при вирішенні задач ближнього  космосу”(Розпорядження Президента України від 02.03.2011р. № 81/2011-р “Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді”).

2013 р.

ФОМЕНКОВА Анастасія Олексіївна, грант Президента України для реалізації проекту

“Дослідження шляхів підвищення продуктивності біореакторів для анаеробного очищення стічної води”(Розпорядження Президента України від 27.11.2013р. № 349/2013-р “Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді”)

Запрошуємо абітурієнтів на дні відкритих дверей.

Стосовно консультації та попереднього запису, прохання звертатися за телефоном: 093-967-91-25
Костик Сергій Ігорович

Найближчі дати:

 

 Переможці конкурсів

Студенти кафедри одержали 65 Патентів України на корисну модель:

2003р.

А. Борисенко №5835А

2006р.

І. Ігнатов №12120

С. Павленко №12120

С. Костик №14505

В. Шибецький №14505

М. Гейко №18638, 18911

2007р.

М. Черняков №24202

Ю. Карпенко №24202

К. Кузьменко №28384

Д. Литвиненко №28384

Д. Чередниченко №27816

2008р.

В. Шибецький №29484, 31578

О. Кривець №29485

С. Костик №30447, 31578

В. Ковальчук №32426

М. Колесник №32430, 35219

Н. Бондаренко №32430

Д. Литвиненко №33491

Н. Михайленко №35213

2009р.

М. Калініна №39153, 44205

Д. Чередниченко №39153

М. Колесник №38224

М. Борода №38224, 40140

Є. Морозова №40140

О. Резенчук №40230

А. Заброда №40230

К. Кузьменко №40830, 42238

В. Ковальчук №40231, 38912

2010р.

Є. Морозова

Лауреатами грантів стали:

Національної академії наук України:

 • доцент В. Мельник - 2006р.
 • аспірант О. Кладун - 2009р.
 • аспірант О. Ковалець - 2011р.

Київського міського Голови:

 • студ. О. Ковалець – 2005р.
 • студ. В. Шибецький – 2006р.
 • студ. Л. Дашевська – 2007р.
 • студ. Я. Воронець – 2007р.
 • студ. О. Кривець – 2010р.
 • студ. А. Заброда - 2010р.

Ректора НТУУ «КПІ»:

 • студ.Н. Михайленко – 2009р.
 • студ. О. Кривець – 2009р.
 • студ. К. Кузьменко – 2009р.
 • студ. Є. Морозова - 2010р.

Нагороджені Почесними Грамотами наукового товариства студентів і аспірантів НТУУ «КПІ»

 • 2006р. – І. Ігнатов С. Павленко А. Борисенко О. Ковалець С. Костик В. Шибецький М. Гейко
 • 2007р. – С.Костик Д. Литвиненко Д. Чередниченко
 • 2010р. – Л. Костянець Д. Литвиненко Н. Михайленко Одержали Дипломи з відзнакою Спеціаліста
 • 2007р. – А. Борисенко І. Ігнатов І. Прохоренко С. Павленко Н. Скочко О. Шматок
 • 2008р. – Є. Бондаревський Я. Воронець Л. Дашевська Н. Замана О.Ковалець
 • 2010р. – М. Калініна
 • 2013р. – І. Березюк

Магістра

 • 2009р. – С. Костик В. Шибецький
 • 2010р. – Н. Михайленко Ю. Карпенко
 • 2011р. – О.Кривець К. Кузьменко Д. Литвиненко Д. Чередниченко
 • 2012р. – А. Заброда О. Резенчук

 Володарями почесних грантів стали:

 • Доцент В. Мельник – Грант Президента України (2007рік)
 • Аспірант О. Гусарова – Грант Ректора НТУУ «КПІ» (2008, 2009р.р.)
 • Аспірант О. Кладун – Грант Ректора НТУУ «КПІ» (2008рік)
 • Аспірант О. Ковалець - Грант Президента України (2011рік)

   

       За успіхи в педагогічній і науковій роботі нагороджена почесним знаком МОН України " Відмінник освіти України" д.т.н., професор В.М. Мельник

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЙ

2005 р.

КОВАЛЕЦЬ Ольга Яківна, студентка 4 курсу ФБТ (Премія Київського міського Голови).

2006 р.

Мельник Вікторія Миколаївна

 

МЕЛЬНИК Вікторія Миколаївна, канд. техн. наук, доцент (Премія Національної академії наук України для молодих вчених за цикл робіт).

2007 р.

ШИБЕЦЬКИЙ Владислав Юрійович, студент 4 курсу ФБТ (Премія Київського міського Голови).

ДАШЕВСЬКА Людмила Миколаївна, студент 4 курсу ФБТ (Премія Київського міського Голови).

ВОРОНЕЦЬ Яна Миколаївна, студент 6 курсу ФБТ (Премія Київського міського Голови).

2009 р.

КЛАДУН Олена Анатоліївна

КЛАДУН Олена Анатоліївна, аспірант кафедри (Премія Національної академії наук України для молодих вчених за цикл робіт).

МИХАЙЛЕНКО Наталія Михайлівна, студентка 5 курсу ФБТ (Премія ректора НТУУ «КПІ»)

КРИВЕЦЬ Олексій Олександрович, студент 4 курсу ФБТ (Премія ректора НТУУ «КПІ»)

КУЗЬМЕНКО Катерина Василівна, студентка 4 курсу ФБТ (Премія ректора НТУУ «КПІ»)

2010 р.

КОВАЛЕЦЬ Ольга Яківна, асистент кафедри (Грамота Президії Національної академії наук України за цикл наукових робіт)

КРИВЕЦЬ Олексій Олександрович, студент 5 курсу ФБТ (Премія Київського міського Голови)

2011 р.

КОВАЛЕЦЬ Ольга Яківна

КОВАЛЕЦЬ Ольга Яківна, асистент кафедри (Премія Національної академії наук України для молодих вчених за цикл наукових робіт).

2012 р.

Студенти А. ФОМЕНКОВА, І. БЕРЕЗЮК, М. МУРАШКО нагороджені Грамотою Президії Національної академії наук України.

2016 р.

Костик Сергій Ігорович, кандидат технічних наук, асистент кафедри (Грамота Президії Національної академії наук України за наукову роботу: "Дослідження тепломасообміну і гідродинаміки зневоднення термолабільних матеріалів в роторно-плівковому апараті") 

Стаття в газеті "Київський політехнік", яка присвячена нагородженню Костика С.І.

2016 р.

Шибецький Владислав Юрійович, кандидат технічних наук, асистент кафедри (Грамота Президії Національної академії наук України за наукову роботу: "Зниження технологічних ризиків гіперзвукової суборбітальної і атмосферної TERRA-аеронавігації")

Інформація про наукову роботу кафедри біотехніки та інженерії

Наукові школи та проекти

Наукова школа під керівництвом проф. Карачуна В.В та проф. Мельник В.М. «Шуми і вібрація». Вібрація плоских та оболонкових фрагментів під дією кінематичного та хвильового просторового чинників. Умови виникнення хвильового співпадання та просторово-частотного резонансів. Реалізація акустично-прозорих конструкцій.

Наукова школа під керівництвом проф. проф. Карачуна В.В та проф. Мельник В.М. «Прикладні аспекти резонансних явищ хвильового співпадання в акустичному середовищі поліагрегатної структури»

Наукові семінари, що діють на кафедрі

• «Динаміка многофазних механічних систем» керівники – проф. Карачун В.В., проф. Мельник В.М.

• «Динаміка масообміну в апаратах для культивування клітин» Керівники – проф. Ружинська Л.І, доц. Буртна І.А.

Кафедра біотехніки та інженерії 3 роки поспіль є відповідальним організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Біотехнологія ХХІ століття», яка проходить на базі КПІ ум. Ігоря Сікорського  - 2018, 2019, 2020.

Наукова робота студентів

1. Назва досліджень - Гідродинаміка і тепломасообмін при зневодненні термолабільних розчинів в плівковому апараті; № реєстрації в університеті (інституті / факультеті) - 0115U004710; Дата - 29.09.2015.
2. Назва досліджень - Фокусування енергії і виникнення зон каустики в поліагрегатних системах під дією потужної N-хвилі; № договора - 0112U008154; Дата - 23.10.2012.

3. Назва досліджень - "Розробка високопродуктивних конструкцій ферментерів для культивування іммобілізованих клітинних культур"; № реєстрації в університеті (інституті / факультеті) - ФБТ04/2015; Дата - 28.06.2015.

4.Назва тематики - Суборбітальні і атмосферні гіперзвукові технології і проблеми terra-аеронавігації при вирішенні загальнонаціональних інтересів у сфері безпеки; № договору - 66/67 ф ; Дата - 03.06.2016; № договору - 66/67 ф; Дата - 03.06.2016.

5.Назва досліджень - Розробка енергозберігаючих конструкцій ферментерів для аеробного біосинтезу.; № реєстрації в університеті (інституті / факультеті) - 0115U005474.

6.Назва досліджень - Ультразвукові технології та вирішення проблем очистки рідинних компонентів технологічних ліній (води); № реєстрації в університеті (інституті / факультеті) - 3300/286; Дата - 29.09.2015.

7.Назва тематики - Суборбітальні і атмосферні гіперзвукові технології і проблеми terra-аеронавігації при вирішенні загальнонаціональних інтересів у сфері безпеки; № договору - 66/67 ф ; Дата - 03.06.2016.

Всі студенти кафедри приймють участь у роботі секції «Біотехніка та інженерія» в рамках наукової конфененції "Дня науки на факультеті біотехнології і біотехніки". Студенти кафедри приймають участь у конференціях та семінарах, в тому числі і в Міжнародних конференціях, семінарах:

 • Міжнародна молодіжна наук.-практ. Конф. «Людина і космос», м. Дніпропетровськ
 • Науково-практична Конференція «Приладобудування: стан і перспективи»
 • Материалы Международная Науч.-практ. Конф. «Современные научные достижения-2007». – Т. 7. Технические науки. – Днепр-к: наука и образование
 • MaterialyczwartejMiedzynarodowwejnaukowi-prakt. konf. “Nauka: teoria i praktika -2007”. Tym 10. Techniczne Nauks. Fizyczna kultura I sport: Przemysl. Nauka I studya.
 • Межд. Научн.-практ. Конф. «Становление современной науки-2007»
 • Конференція «Наука и инновация» 2007
 • Міжнародна науково-практична конференція „ Научный прогресс на рубеже тысячелетий - 2008;
 • 21st International CODATA Conferense. Scientific Information for Society – from Today to the Future. Ukraine, Kyiv, Octoder 5-8, 2008.
 • IV Mezinarodny vedecko-praklicka konferen-ce “Aktualne problemy no-woczesnych nauk-2008”, 16 -31 czerwna 2008 roku. Technike vedy. Tym. 18. Prremysl. Nauka I studia Publishing House “Education and Science-2008”.
 • IV Mezinarodnyvedecko-praklickakonfe-rence“Efektivninastrojemodernichved- 2008”, 03-15 kvetna2008 roku. Tech-nike vedy. Dil. 17. Pracha. Publishing House “Educa-tion and Science-2008.
 • IV Международна научна практична конференция «Динамика изследования-2008», Том 29. Технологии. Физика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008.
 • IV Между-народна научна практична конференция «Научно пространство на Европа-2008», 15-30 апрл 2008 го-дина. Технологии. Том 27. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008.
 • III Miedzy-naro-dowejnaukowi-praktycznejkonferencij“Strategicznepytaniaswiatowejnauki-2008”, 15-28 lutego2008 roku. Tym 8. Chemia i chemiczne tech. Ekologia.: Przemysl. Nauka I studia.
 • IV Mezinarodnyvedecko-praklickakonfe-rence“Vedaatechnologie: krokdobudoucnosti- 2008”, 1-15 brezen2008 roku. Zemedelstvi. Zvero-lekarstvi. Biologicke vedy. Chemie a chemicka technologie. Dil. 15. Pracha. Publishing House “Educat-ion and Science”.
 • Х Міжнародна молодіжна НПК «Людина і космос», 9-11 квітня 2008 р. – Дніпропетровськ: НЦАОМУ.

Іменні стипендії відмінникам навчання і аспірантам:

Стипендія Президента України:

 • І. Ігнатов - 2006р.
 • О. Ковалець - 2006р.
 • М. Гейко - 2008р.
 • М. Колесник - 2008р.
 • К. Кузьменко - 2010р.
 • Д. Литвиненко - 2010р.
 • А. Заброда - 2011р.
 • Л. Руденко - 2012р.
 • С. Фесенко - 2013р.
 • С. В. Фесенко - 2014 р.
 • Л.С. Руденко - 2015 р.

Стипендія Верховної Ради України:

 • А. Борисенко – 2003р.
 • Д.Чередниченко – 2008р.
 • В. Ковальчук – 2008р.

Стипендія Кабінету Міністрів України:

 • Д. Литвиненко – 2009р.
 • О. А. Кладун - 2008р.
 • О. Я. Ковалець - 2011 р.

Стипендія Київського міського Голови:

 • О. Шматок - 2004р.
 • І. Прохоренко - 2004р.
 • Н. Гресь - 2006р.
 • Д. Литвиненко - 2007р.
 • К. Кузьменко - 2007р.
 • М. Колесник - 2009р.
 • Д. Чередниченко - 2010р.

Стипендія Ректора НТУУ «КПІ»:

 • С.Павленко - 2006р.
 • С. Костик - 2006р.
 • О. Савченко - 2008р.
 • Н. Михайленко - 2009р.
 • К. Кузьменко - 2009р.
 • О. Кривець - 2009р.
 • Д. Чередниченко - 2010р.
 • О. Кривець - 2010р.

Стипендія депутата Д. Андрієвського:

 • Д. Литвиненко - 2010р.
 • К. Кузьменко - 2010р.
 • Д. Чередніченко - 2010р.
 • Л. Руденко - 2012р.
 • С. Фесенко - 2013р.

Іменні стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених призначені:

 • доцент В. Мельник - 2003-2005р.
 • доцент В. Мельник - 2005-2007р.
 • аспірант О. Кладун - 2008-2010р.
 • асистент О. Ковалець – 2011-2013р.

Грамотою Президії Національної академії наук України нагороджені:

 • асистент О. Ковалець - 2010р.
 • студент А. Фоменкова - 2012р.
 • студент І. Березюк - 2012р.
 • студент М. Мурашко - 2012р.

Дочірні категорії