Калініна Мирослава Федорівна

кандидат технічних наук, старший викладач  

Персональна сторінка викладача в системі INTELLECT

  ORCID (Myroslava Kalinina

  Google Scholar (Myroslava Kalinina)

 

 

Випускниця кафедри в 2010 році, інженер механік з «відзнакою» за спеціальністю «Обладнання фармацевтичної і мікробіологічної промисловості».

З вересня 2020 року співробітник кафедри Біотехніки та інженерії, наразі займає посаду – старшого викладача. Працює над дослідженням: тепломасообміну і гідродинаміки в апаратах фармацевтичних і біотехнологічних виробництв; енергоощадних технологій; хвильових процесів та ультразвуку.

З вересня 2010 по 2013 роки навчалася в аспірантурі НТУУ «КПІ», яку достроково завершила у зв’язку із успішним захистом кандидатської дисертації за спеціальністю 05.11.03 «Гіроскопи та навігаційні системи», на тему «Хвильові процеси в підвісі гіроскопів і проблеми керування рухом гіперзвукових апаратів». Після закінчення аспірантури працювала молодшим науковим співробітником в Інституті технічної теплофізики НАН України у Відділі теплофізичних основ енергоощадних теплотехнологій.

З грудня 2015 року і по теперешній час працює у Відділі академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського.

З 2021 року є координатором з академічної мобільності ФБТ.

На даний момент творчий доробок старшого викладача Калініної Мирослави Федорівни складає 15 науково-технічних статей, 3 Патенти України на корисну модель, а також понад 10 тез доповідей на національних і міжнародних професійних конференціях. 

      Забезпечує викладання наступних учбових дисциплін:

·         Теоретична механіка

·         Технологія машинобудування

·         Розрахунок і конструювання типового устаткування

·         Процеси і апарати біотехнологічних виробництв