Буртна Інесса Анатоліївна - доцент, кандидат технічних наук.

 

Персональна сторінка викладача в системі INTELLECT

ORCID (Inessa Burtna)

Google Scholar (Inessa Burtna)

   

Працювала на кафедрі з 2001 по 2016 рік.
 Закінчила у 1984 р. Київський політехнічний інститут, факультет хімічного машинобу­дування. У 1991 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Машини і апарати хімічних виробництв". В НТУУ "КПІ" працює з 1979 р., на кафедрі біотехніки та інженерії - з 2004 року.

     Зусиллями доц. Буртної І.А. на кафедрі створена навчально-наукова лабораторія мембранних технологій, в якій студенти набувають навичок застосування сучасних технологій очищення стічної води від органічних домішок. Науково-методичний доробок доцента Буртної І.А. становить 62 друковані праці, з яких навчальний посібник “Мембранне виділення метану з газових сумішей. Теоретичні основи. Математичне моделювання”. Методичні видання з грифом НТУУ “КПІ” у кількості 7 видань. 8 - Патенти України.

   

 Навчальний процес кафедри доц. Буртна І.А. забезпе­чує академічними дисциплінами:

  • Процеси, апарати - 1. Теоретичні основи процесів переносу. Теплові процеси
  • Процеси, апарати та машини галузі - 2. Гідродінамічні, механічні та масообмінні процеси
  • Мембранні процеси біотехнології
  • Вступ до фаху

   

Член Державної екзаме­наційної комісії. Напрям наукової діяльності - мембранні технології, зокрема - розділення рідких вуглеводнів, очищення води від органічних домішок, очищення дизельного пального від сірчановистих сполук, видалення метану із синтез газу.

     

Наукові інтереси доц. Буртної І.А. присвячені вирішенню питань екологічної безпеки навколишнього середовища та розробці енергозберігаючих технологій з використанням полімерних мембран.

     

Індекс цитування в пошуковій системі Google становить 4.