Фесенко Сергій Вікторович - кандидат технічних наук, старший викладач.

Google Scholar (Sergii Fesenko)

 

       Випускник кафедри в 2015 році, спеціаліст з «відзнакою» за спеціальністю «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництва».

     З вересня 2015 року є співробітником НТУУ «КПІ». В листопаді 2015 року зараховано до аспірантури за спеціальністю 05.11.03 «Гіроскопи та навігаційні системи».

     На даний момент творчий доробок асистента С.В. Фесенка складає 7 науково-технічних статей, 5 Патентів України на корисну модель, 2 Патенти України на винахід, а також 21 тез доповідей на вітчизняних і міжнародних професійних конференціях. Двічі нагороджений іменними стипендіями «Президента України» в 2013 та 2014 роках.

      Забезпечує викладання наступних учбових дисциплін:

·         Процеси, апарати та машини галузі

.         Розрахунок і конструювання типового устаткування

.         Теоретична механіка