Анотація

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»   спеціальності 7.05050314 «Обладнання  фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» на тему: «Лінія виробництва лідази». НТУУ «КПІ»; Керівник Буртна І.А.; Виконавець Куряча О.С. студентка групи БІ-41с. 

 Об’єм дипломного проекту складає 10 аркушів креслень на перерахунок формату А1, пояснювальну записку, рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

Мета проекту  - розробка апаратів лінії, а саме реактора  для екстрагування розчину лідази, теплообмінника пластинчастого для нагрівання води водопровідної та сушильної камери сублімаційної сушарки . Виконані розрахунки, які підтверджують працездатність та надійність конструкцій. Обґрунтовано вибір конструкції і матеріалів апаратів та їх елементів, виконаний патентний пошук, надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації, визначений рівень стандартизації та уніфікації.

         У проекті виконана автоматизація контролю і регулювання тиску у сушильній камері сублімаційної сушарки, а також розраховані відповідні показники. Описані заходи з охорони праці. Проведені економічні розрахунки виробництва, які підтверджують конкурентоспроможність препарату, що випускається.

         Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.

 

Ключові слова: лідаза, реактор, теплообмінник пластинчастий, сублімаційна сушарка

 

Вкладення:
Скачати цей файл (Анотація Куряча О.pdf)Анотація Куряча О.pdf155 kB