7.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

Анотація до дипломного проекту на тему:

 «Лінія виробництва вітаміну В12»

студента групи БІ-41с

Лахнека Олександра Анатолійовича

Атестаційна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на тему:  «Лінія виробництва вітаміну В12» / НТУУ «КПІ»; Керівник Шибецький В.Ю; Виконавець Лахнеко О.А., студент групи БІ-41с.

Робота складається з 10 аркушів креслень на перерахунок формату А1, пояснювальної записки. Остання складається з переліку умовних позначень, вступу, десяти розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Повний обсяг роботи становить 140 сторінок, 20 рисунків, 12 таблиць і переліку посилань з 40 найменувань (на 3 сторінках).

Метою дипломного проекту є розробка апаратів лінії виробництва вітаміну В12, а саме кожухотрубного теплообмінника, розпилювальної сушарки та випарного апарату. Визначені основні конструктивні розміри та перевірені на міцність основні конструктивні елементи, проведений патентний пошук та порівняльний аналіз конструкцій з діючими аналогами, надані рекомендації щодо монтажу та експлуатації, визначений рівень стандартизації та уніфікації. Освітлено питання охорони праці та виконана автоматизація регулювання та контролю температури в розпилювальній сушарці.

Проведений економічний розрахунок виробництва, який підтверджує конкурентоспроможність препарату, що випускається.

Всі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій.

Ключові слова: ВІТАМІН В12, КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК, ШЕСТИХОДОВИЙ ТЕПЛООБМІННИК, ШЕСТИ-ХОДОВА ТРУБНА РЕШІТКА, РОЗПИЛЮВАЛЬНА СУШАРКА, ВИПАРНИЙ АПАРАТ.

 

Вкладення:
Скачати цей файл (Лахнеко Анотація.pdf)Лахнеко Анотація.pdf172 kB