Анотація

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на тему: «Лінія виробництва пеніциліну» / НТУУ «КПІ»; керівник

Мотроненко В.В.; виконавець Мельник С.В., студент групи БІ-41с.

 Об’єм дипломного проекту складає 4 аркуші креслень на перерахунок формату А1, пояснювальну записку, рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В дипломному проекті розглянуто такі розділи:

·        інокулятор для проведення процесу культивування посівного міцелію;

·        теплообмінник типу «труба в трубі» для отримання нагрітого

поживного середовища;

·        барабанний вакуум-фільтр для виділення міцелія з культуральної

рідини;

·        охорона праці;

·        економіка.

При виконанні дипломного проекту були розраховані інокулятор, теплообмінник типу «труба в трубі» і барабанний вакуум-фільтр, а також для підтвердження працездатності та надійності конструкцій були проведені відповідні розрахунки елементів конструкцій.

 Ключові слова: пеніцилін, інокулятор, теплообмінник типу «труба в трубі», барабанний вакуум-фільтр.

 

Вкладення:
Скачати цей файл (Анотація Мельник С.М.pdf)Анотація Мельник С.М.pdf175 kB