Анотація

Дипломний проект  на тему: «Лінія виробництва харчового спирту з зернових культур» / НТУУ «КПІ»; Керівник: Костик С.І; Виконавець Пригорницький І.І. студент групи БІ-41с. 

 Об’єм курсового проекту складає 6 аркушів креслень на перерахунок формату А1, пояснювальну записку, рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В дипломному проекті розглянуто В дипломному проекті розглянуто лінію для виробництва спирту, здійснено розробку кожухотрубного теплообмінника, ректифікаційної колони та реактора. Для підтвердження працездатності та надійності конструкції були проведені тепловий, гідравлічний, конструктивний і міцнісний розрахунки елементів конструкції. Проведений патентний пошук, за рахунок чого, виконаний порівняльний аналіз основних показників конструкції сушарки з діючими аналогами. Виконано економічний розрахунок підтвердження вигідності данної лінії, розроблено проекти автоматизації та охорони праці на лінії згідно нормативних документів.

Ключові слова:
Спирт, колона, теплообмінник, ректифікація, теплообмін, спиртова брага, випарювання, очищення, бродіння.