План досліджень магістерської роботи Форостянка В. С.

 

Назва етапів виконання

Строк виконання етапів

Примітка

 

з/п

магістерської дисертації

магістерської дисертації

 

 

 

1.

Огляд літературних джерел по тематиці роботи

01.09.15-01.12.15.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Формування мети та задач дослідження

01.12.15-30.12.15.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Розрабока методики експеримента

01.01.16-25.03.16.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Підготовка матеріалів для доповіді на

25.03.16-01.04.16.

 

 

 

конференціях

 

 

 

5.

Розробка креслень, оформлення плакатів

01.04.16-01.05.16

 

 

6.

Оформлення пояснювальної записки. Підготовка

01.05.16-01.06.2016

 

 

 

матеріалів для публікації статті

 

 

 

Професор кафедри біотехніки та інженерії

Мельник В.М.

 

 

Магістрант

Форостянко В. С.