План досліджень магістерської роботи Ревтова О. О.

Тема: "Інтенсифікація теплообмінних процесів і розробка відповідного теплообмінного обладнання"

 

з/п

Назва етапів виконання  магістерської дисертації Строк виконання етапів магістерської дисертації Примітка
1. Огляд літературних джерел по тематиці роботи
 1. Сучасний стан теплообмінного обладнання для фармацевтичної та біотехнологічної промисловості.
 2. Основні переваги та недоліки сучасного теплообмінного обладнання, яке використовується в фармацевтичній та біотехнологічній промисловості.
 3. Сучасні способи інтенсифікації теплообміну в теплообмінних апаратах.
 4. Мета і задача досліджень.
 5. Створення експериментального стенду по дослідженню теплообміну в каналі теплообмінника.
01.09.15-30.06.16.  
2. Математичне і комп’ютерне моделювання фізичних процесів в каналі теплообмінника:
 1. Вирішення теплової задачі
 2. Вирішення задачі гідродинаміки
 3. Одержання критеріального рівняння Нуссельта для визначення коефіцієнта тепловіддачі.
 4. Методика розрахунків теплообмінного обладнання.
1.01.16-30.06.16.  
3. Експериментальні дослідження на стендовому обладнанні по дослідженню тепловіддачі теплоносія в каналі теплообмінника:
 1. Дослідження інтенсивності тепловіддачі при вільній і вимушеній конвекції в каналі теплообмінника.
 2. Дослідження інтенсивності тепловіддачі при вільній і вимушеній конвекції в каналі теплообмінника з оребренням.
 3. Визначення раціональних параметрів для різних режимів роботи теплообмінного обладнання.
1.01.16-30.06.16.  
4. Розрахунок теплообмінного апарату 1.Розрахунок матеріального балансу.
 1. Тепловий розрахунок.
 2. Гідродинамічний розрахунок.
 3. Розрахунок теплообмінника на міцність і стійкість.
 4. Конструктивний розрахунок теплообмінника.
 5. Розрахунок допоміжного обладнання
01.09.16-01.04.17.  
5. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях 01.04.17-20.05.17.  
6. Розробка креслень, оформлення плакатів 01.09.16-01.05.17.  
7. Оформлення пояснювальної записки 01.05.17-01.06.17.  

Асистент кафедри біотехніки та інженерії,

кандидат технічних наук                                                                             С.І. Костик

Магістрант                                                                                                 О.О. Ревтов