План проведення досліджень магістерської роботи

студента Семенюка С.М.

 

Магістрант: Семенюк Сергій Миколайович 
Науковий керівник: канд. техн. наук, асист. Шибецький В.Ю.

 

 План роботи:

  1. Аналіз літературних джерел щодо апаратурного оформлення стадій культивування клітин, переваг та недоліків сучасного ферментаційного обладнання.
  2. Формування мети і задач дослідження за обраною тематикою.
  3. Математичне та комп'ютерне моделювання гідродинаміки ферментеру.
  4. Підготовка тез та доповідей та виступ на всеукраїнській конференції "Біотехнологія 21 століття".
  5. Підготовка матеріалів для публікації статті у фаховому виданні.