Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПрАТ “КЗБН “Росинка” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Пригорницький Ігор Ігорович, студент групи БІ-41с.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 36 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто технологічний процес виготовлення соковмісних безалкогольних напоїв “Capri-Sonne” та безалкогольних газованих напоїв, технологічне обладнання підприємства і принципи його роботи, нормативно-технологічну документацію та технологічний регламент, техніку безпеки, охорону праці та плани ремонтних робіт на підприємстві.

 Ключові слова:  ПрАТ “КЗБН “Росинка”, безалкогольні газовані напої.