Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Фармак” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Мельник Сергій Васильович, студент групи БІ-41с.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 41 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, історію розвитку, сучасність та маркетингову стратегію підприємства, інновації та систему якості виробництва, лінію виробництва нафтезину, характеристику та склад препарату, технологію виробництва, технологічне обладнання підприємства і принципи його роботи, санітарну підготовку виробництва, вимоги з охорони праці.

 Ключові слова:  ПАТ “Фармак”, нафтезин.