Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПрАТ “КЗБН “Росинка” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Лахнеко Олександр Анатолійович, студент групи БІ-41с. 

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 25 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто, загальні відомості про підприємство, історія створення і нові моменти в технології, технологічний процес виробництва соковмісних безалкогольних напоїв “Capri-Sonne”, технологічне обладнання підприємства і принципи його роботи, техніку безпеки, охорону праці, навколишнього середовища і переробку відходів виробництв.

 Ключові слова:  ПрАТ“КЗБН “Росинка”, безалкогольні напої “Capri-Sonne”.