Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Фармак” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Куряча Олександра Сергіївна, студент групи БІ-41с.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 31 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, історію розвитку та сучасність підприємства, характеристику готової продукції заводу, лінію виробництва барбовалу, характеристику та склад препарату, схему виробництва, опис технологічного процесу, опис основного устаткування і принципи його роботи, організаційно-економічну частину, техніку безпеки, охорону праці, виробничу санітарію.

 Ключові слова:  ПАТ “Фармак”, барбовал.