Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Фармак” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Дробязко Юлія Сергіївна, студент групи БІ-41с.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 30 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, характеристику готової продукції заводу, лінію виробництва нафтизину 0,05 %, характеристику та склад препарату, технологічну та апаратурну схеми виробництва, опис технологічного процесу та основного устаткування, організаційно-економічну частину, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

 Ключові слова:  ПАТ “Фармак”, нафтезин 0,05%.