Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПАТ “Київмедпрепарат” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Верещак Ольга Сергіївна, студент групи БІ-41с.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 37 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, історія розвитку та його існування у складі корпорації “Артеріум”, характеристику готової продукції, лінію виробництва Трипсину Кристалічного, технологічний процес виготовлення препарату, технологічне обладнання підприємства і принципи його роботи, організаційно-економічну частину, санітарну підготовку виробництва.

 Ключові слова: ПАТ “Київмедпрепарат”, таблетування, розчин для ін’єкцій, трипсин кристалічний.