Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Зубов Едуард Валерійович, студент групи БІ-41с. 

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 21 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення препарату «Бромгексин», опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

 Ключові слова:  ПрАТ “ Фармацевтична фірма “Дарниця”, бромгексин.