Анотація

Звіт про проходження виробничої практики на ПАТ «Фармак» / НТУУ «КПІ»; керівник Карачун Володимир Володимирович; виконавець Боліла Єлизавета Миколаївна, студентка групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 42 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення шампанських вин, опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова: ПАТ “Київський завод шампанських вин “Столичний”, обладнання, шампанське.

 

 

Аннотация

Отчет о прохождении производственной практики на ПАТ «Фармак» / НТУУ «КПІ»; руководитель Карачун Владимир Владимирович; исполнитель Болела Елизавета Николаевна, студентка группы БІ-31.

Объем отчета о прохождении преддипломной практики составляет 42 с., рисунки, таблицы, приложения, использованные литературные источники.

В отчете о прохождении преддипломной практики рассмотрены общие о предприятии, технологическом процессе изготовления шампанских вин, описание технологической схемы, характеристика готового продукта организационно-экономическое описание, маркетинг компании, основные средства безопасности при ведении технологического процесса.

Ключевые слова: ПАТ “Киевский завод шампанских вин “Столичный”, оборудование, шампанское.

 

Summary

 Report on the passage of manufacturing practice at JSC "Farmak" / NTU" KPI "; director Vladimir Karachun; artist Bolila Yelyzaveta, a student of BI-31.

 

Volume report on the passage of manufacturing practice is 42 p., Figures, hardware circuits of production, applications used literature.

The report on the passage of pre-diploma practice is considered general information about the company, process production of methyluracil, the description of  hardware and technological schemes, individual work - production line of methyluracil, description of the finished product organizational and economic description, marketing of basic security in the management process.

 

Keywords: JSC "Farmak", production line of methyluracil, hardware circuits of production.

Вкладення:
Скачати цей файл (Zvit_z_praktiki_БолiлаБI31.pdf)Zvit_z_praktiki_БолiлаБI31.pdf200 kB