Анотація

Звіт про проходження виробничої практики на ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Ільєнко Віталій Володимирович, студент групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 37 с., схеми, таблиці, використані літературні джерела.

В звіті про проходження виробничої практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виробництва «Натрій тіосульфату-Дарниця 30%», представлена блок-схема технологічного процесу виробництва, характеристика готової продукції, система якості компанії.

Ключові слова: ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»”, обладнання, «Натрій тіосульфат-Дарниця 30%».

 

 

Аннотация

Отчет о прохождении производственной практики на на ЗАО «Фармацевтическая фирма« Дарница »/ НТУУ« КПИ » Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Ильенко Виталий Владимирович, студент группы БИ-31.

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 37 с., Схемы, таблицы, использованы литературные источники.

В отчете о прохождении производственной практики рассмотрены общие сведения о предприятии, технологический процесс производства «Натрий тиосульфата-Дарница 30%», представлена ​​блок-схема технологического процесса производства, характеристика готовой продукции, система качества компании.

Ключевые слова: ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница»", оборудование, «Натрий тиосульфат-Дарница 30%».

 

Summary

 Report on the passage of manufacturing practice at PrJSC “Pharmaceutical Firm “Darnitsa” / NTUU "KPI "; Director Karachun Volodymir Volodymyrovich; Executant Ilienko Vitaliy Volodymyrovich, a student of BI-31.

 

Volume report on the passage of manufacturing practice is 37 p., schemes, tables, applications, used literature.

The report on the passage of manufacturing practice is considered general information about the company, process production of «Sodium thiosulfate-Darnitsya 30%», the description of hardware and technological schemes.

Keywords: PrJSC “Pharmaceutical Firm “Darnitsa”, hardware, «Sodium thiosulfate-Darnitsya 30%».

 

 

Вкладення:
Скачати цей файл (Zvit_z_praktiki__Ilenko.pdf)Zvit_z_praktiki__Ilenko.pdf309 kB