Анотація 

Звіт про проходження виробничої практики  на ТОВ «ФАРМА СТАРТ» на базі ДРтаДВ / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Комлєв Олексій Олесандрович, студент групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 26с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення твердої лікарської форми (таблетки та желатинові капсули), опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова: ТОВ “ФАРМА СТАРТ”, обладнання, ДРтаДВ, виробництво, тверда лікарська форма (ТЛФ).

 

Аннотация

        Отчет о прохождении производственной  практики на ООО “ФАРМА СТАРТ ”/ НТУУ« КПИ » Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Комлев Алексей Александрович, студент группы БИ-31.

Объем отчета о прохождении производственной  практики составляет
26с., рисунки, таблицы, приложения, использованные литературные источники.

В отчете о прохождении производственной практики рассмотрены общие сведения о предприятии, технологический процесс изготовления твердой лекарственной формы (таблетки и желатиновые капсулы), описание аппаратурно-технологической схемы, характеристика готового продукта организационно-экономическое описание, маркетинг компании, основные средства безопасности при ведении технологического процесса.

Ключевые слова: ООО “ФАРМА СТАРТ ”, оборудование, ДРиОП, твердая лекарственная форма (ТЛФ).

Summary

Report on the passage of practice at OOO "PHARMA START " in Department of Development & Pilot Production/ NTUU" KPI"; Director Vladimir Karachun; Artist Komliev Oleksii, a student of BI-31.

Volume report on the passage of practice is 26 p., Figures, tables, applications used literature.

The report on the passage of practice is considered general information about the company, process production of tablets, the description of hardware and technological schemes, description of the finished product organizational and economic description, marketing of basic security in the management process.

 

Keywords: OOO «PHARMA START», equipment, Department of Development & Pilot Production, tablets.

Вкладення:
Скачати цей файл (Zvit_z_praktiki_Комлeв_О.О.pdf)Zvit_z_praktiki_Комлeв_О.О.pdf202 kB