Анотація

Звіт про проходження переддипломної практики на ПрАТ "Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»" / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Малінов Максим Олександрович, студент групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження переддипломної практики складає 17 с., додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження переддипломної практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення продукту «Мінеральна вода», опис апаратурно-технологічної схеми, характеристика готового продукту, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.
Також у звіті були представлені історичні відомості про підприємство, загальна характеристика продукції та технологія виробництва.

Ключові слова:       ПрАТ "Київський завод безалкогольних напоїв«Росинка»" , минеральная вода.

 

Аннотация

Отчет о прохождении преддипломной практики на ЧАО "Киевский завод безалкогольных напитков« Росинка »" / НТУУ «КПИ» Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Малинов Максим Александрович, студент группы БИ-31.

Объем отчета о прохождении преддипломной практики составляет 17 с., приложения, использованные литературные источники.

В отчете о прохождении преддипломной практики рассмотрены общие сведения о предприятии, технологический процесс изготовления продукта «Минеральная вода», описание аппаратурно-технологической схемы, характеристика готового продукта, маркетинг компании, основные средства безопасности при ведении технологического процесса.

Так же в отчёте были представлены исторические ведомости о предприятии, общая характеристика продукции и технология производства.

Ключевые слова: ПрАТ "Киевский завод безалкогольных напитков

« Росинка »", минеральная вода.

Summary

Report on passing pre-graduation practice at the JSC "Kyiv plant of soft drinks" Rosinka "" / NTU "KPI"; Project manager Karachun Volodymyr Volodymyrovych; Performer Malinov Max Alexandrovich, a student of BI-31.

Volume report on the passage of pre-diploma practice is 17 p., Applications used literature.

The report on the passage of pre-diploma practice is considered general information about the company, process manufacturing product "Mineral water" description apparatus- technological schemes, description of the finished product, the marketing of basic security in the management process.

Also, in this report were presents historical facts about company, product characteristics and technology of production.

 

 

Keywords: JSC "Kyiv plant of soft drinks" Rosinka ", mineral water.

Вкладення:
Скачати цей файл (Zvit_z_praktiki_Малiнов.pdf)Zvit_z_praktiki_Малiнов.pdf280 kB