Анотація 

Звіт про проходження виробничої практики на ПАТ «КЗШП «Столичний» – НТУУ «КПІ». Керівник – Карачун Володимир Володимирович; виконавець – Сидоренко Олексій Вадимович, студент групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 24 ст. Звіт містить рисунки, таблицю, використані літературні джерела.

В звіті про проходження виробничої практики розглянуто загальні відомості про підприємство, характеристику готової продукції, стабілізацію вин методом електродіалізу, техніку безпеки, охорону праці та виробничу санітарію.

Ключові слова: Київський завод шампаньских вин, ігристе вино, електродіаліз, стабілізація, мембрана.

 

 

Аннотация

Отчет о прохождении производственной практики на ПАО «КЗШП «Столичний» – НТУУ «КПИ» Руководитель – Карачун Владимир Владимирович; исполнитель – Сидоренко Алексей Вадимович, студент группы БИ-31.

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 24 ст. Отчет содержит рисунки, таблицу, использованные литературные источники.

В отчете о прохождении производственной практики рассмотрены общие сведения о предприятии, технологический процесс изготовления шампанских вин, характеристика готовой продукции, стабілізация вин методом электродиализа, технику безопасности, охрану труда и производственную санитарию.

Ключевые слова: Киевский завод шампанских вин, игристое вино, электродиализ, стабилизация, мембрана.

 

Summary

Report on the completion of production practice at Kyiv Factory of Sparkling Wines – NTUU «KPI». Director – Vladimir Karachun; performer – Oleksiy Sydorenko, student of the group BI-21.

The size of the report on the completion of production practice is 24 pages. The report contains figures, a table, used literature sources.

In the report on the completion of production practice, the general information about the company, the characteristics of a ready produce, wine stabilization via the electrodialysis, safety precautions, work guard and production sanitary, are considered.

 

Keywords: Kiev Factory of Sparkling Wines, sparkling wine, electrodialysis, stabilization, membrane.

Вкладення:
Скачати цей файл (Zvit_z_praktiki_Сидоренко.pdf)Zvit_z_praktiki_Сидоренко.pdf199 kB