Анотація 

Звіт про проходження виробничої практики на ТОВ  "Біофарма"/НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Струмінська Олена Петрівна, студентка групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження виробничої практики складає 21 с., рисунки, таблиці, додатки, використані літературні джерела.

В звіті про проходження виробничої практики розглянуто загальні відомості про підприємство, технологічний процес виготовлення ліків, ампул, флаконів для ліків, характеристика готового продукту організаційно-економічний опис, маркетинг компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова: ТОВ  "Біофарма", обладнання, ліки.

 

 

Аннотация

Отчет о прохождении производственной практики на ООО "Биофарма"/НТУУ «КПИ»; Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Струминская Елена Петровна, студентка группы БИ-31.

Объем отчета о прохождении производственной практики составляет 21 с., рисунки, таблицы, приложения, использованные литературные источники.

В отчете о прохождении производственной практики рассмотрены общие сведения о предприятии, технологический процесс изготовления таблеток, ампул, флаконов для лекарств, характеристика готового продукта организационно-экономическое описание, маркетинг компании, основные средства безопасности при ведении технологического процесса.

Ключевые слова: ООО "Биофарма", оборудование, лекарства.

 

Summary

Report on the passage of manufacturing practice at "Biopharma" Ltd/ NTU" KPI "; Director Vladimir Karachun; Artist Struminska Olena, a student of BI-31.

Volume report on the passage of manufacturing practice is 21 p., Figures, tables, applications used literature.

The report on the passage of manufacturing practice is considered general information about the company, process production of medicine, vials, bottle  for drugs, description of the finished product organizational and economic description, marketing of basic security in the management process.

 

Keywords: "Biopharma" Ltd, equipment, medicine.

Вкладення:
Скачати цей файл (Zvit_z_praktiki__Струмiнська.pdf)Zvit_z_praktiki__Струмiнська.pdf196 kB