Анотація 

Звіт про проходження практики на  ПрАТ «Фармацевтична фірма

«Дарниця» / НТУУ «КПІ»; Керівник Карачун Володимир Володимирович; Виконавець Ходунько Олена Валеріївна , студентка групи БІ-31.

Об’єм звіту про проходження практики складає 47 с., рисунки, таблиці, використані літературні джерела.

В звіті про проходження практики розглянуто загальні відомості про підприємство та його виробництво, технологічний процес виготовлення розчину «Атропін-Дарниця для ін’єкцій», представлена блок - схема технологічного процесу виробництва, характеристика готової продукції, система якості компанії, основні засоби безпеки при веденні технологічного процесу.

Ключові слова:  ПрАТ «Фармацевтична фірма

«Дарниця», обладнання, « Атропін-Дарниця для ін’єкцій», виробництво.

 

Аннотация

Отчет о прохождении практики на  ПрАТ «Фармацевтическая фирма

«Дарница» / НТУУ «КПІ»; Руководитель Карачун Владимир Владимирович; Исполнитель Ходунько Елена Валериевна , студентка группы БІ-31.

Объем отчета о прохождении практики составляет 47 с., рисунки, таблицы, использованные литературные источники.

В отчете о прохождении практики рассмотрены общие о предприятии и его производство, технологический процесс изготовления раствора « Атропин-Дарница для инъекций», представленная блок - схема технологического процесса производства, характеристика готовой продукции, система качества компании, основные средства безопасности при ведении технологического процесса.

Ключевые слова:  ПрАТ «Фармацевтическая фирма

«Дарница», оборудование, « Атропин-Дарница для инъекций», производство.

Summary

Report on the passage of undergraduate practice at PrJSC “Pharmaceutical Firm “Darnitsa” / NTU" KPI "; Director Vladimir Karachun; Artist Khodunko Olena, a student of BI-31.

Volume report on the passage of pre-diploma practice is 47 p., Figures, tables, literature.

In this report about our practice we looked up information about company and their producing, technological process of making "Atropin-Darnytca for injections", was shown block-scheme of technological process, characteristics of done-products, quality system of company, main terms of security of this processes.

 

Main words: Pharmaceutical firm "Darnytca", machines, "Atropin-Darnytca for injections", production.

Вкладення:
Скачати цей файл (Zvit_z_praktiki_Ходунько_О.В.pdf)Zvit_z_praktiki_Ходунько_О.В.pdf201 kB