Анотація

Кредитний модуль «Автоматизація фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» є частиною циклу професійної та практичної підготовки дисциплін ООП магістра по напрямку підготовки 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» для студентів 5 курсу (10 семестр). 

Дисципліна реалізується кафедрою біотехніки та інженерії факультету Біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

Кредитний модуль «Автоматизація ФБВ» допоможе студентам розвинути і закріпити навики аналітичного та практичного аналізу для проектування систем управління. Кредитний модуль охоплює всі базові розділи автоматизації ФМВ. В процесі  її вивчення студент повинен дослідити наступний перелік питань: структура систем автоматизації фармацевтичного  і мікробіологічного виробництв; розрахункові схеми, математичні моделі та характеристики технологічних об’єктів керування; аналіз систем автоматизації з типовими регуляторами; синтез систем автоматизації з типовими регуляторами; технічні засоби вимірювання; перетворювачі, регулятори та виконавчі механізми систем автоматизації; автоматизація типового технологічного обладнання;  вивчення динамічних властивостей і побудова динамічних характеристик різних ланок автоматичних систем в часовій і частотній областях;  дослідження стійкості замкнутих систем;  визначення похибок і показників точності замкнутих систем;  вивчення частотних, кореневих і інших методів синтезу коректуючих пристроїв для поліпшення динамічних властивостей і підвищення показників якості.

Розробник анотації Мельник Вікторія Миколаївна, д.т.н., професор, зав. каф. біотехніки та інженерії

Детальніше: АФБВ