Анотація

Кредитний модуль «Випадкові процеси та їх математична обробка» є частиною циклу вибіркової навчальної дисципли ООП спеціаліста по напрямку підготовки  6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»  для  студентів 5 курсу (9 семестр).

Дисципліна реалізується кафедрою біотехніки та інженерії факультету Біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

Кредитний модуль «Випадкові процеси та їх математична обробка» допоможе студентам вивчити аналіз динамічних, кінематичних, силових та інших властивостей вузлів, окремих елементів, пристроїв та поточних ліній в цілому. Наявні оцінки вірогідних характеристик стану або окремих процесів, або їх сукупності, дозволяють отримувати наявні чисельні та аналогові відмінності обладнання при його сертифікації, поточному контролі, ходових випробуваннях тощо. Можливість прогнозованої оцінки стану механізмів на небезпеку виникнення позаштатних ситуацій з проявами локальних особливостей резонансного типу. Практична реалізація цих заходів незмінно базується на певності та надійності вірогідних характеристик процесів різної фізичної природи, які виступають складовими загального процесу функціонування технологічного обладнання

 Розробник анотації: Карачун Володимир Володимирович, д.т.н, професор

Детальніше: ВПМО