Анотація

Дисципліна ″Вступ до фаху″ відноситься до циклу професійної та практичної підготовки по напрямку підготовки 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» з основами процесів і типовим устаткуванням реалізації технологічних схем виробництва продукції фармацевтики і біотехнологічної промисловості. Розглядаються етапи розвитку біотехнології та біотехніки; виробництво продуктів харчування, тонкого мікробіологічного синтезу і т. д. Формулюються сучасні задачі і вимоги до інженерних і науково-дослідних працівників у цій галузі промисловості; розглядаються тенденції її розвитку, окреслюється коло необхідних знань, які вони повинні отримати в процесі навчання на факультеті біотехнології і біотехніки. Цей кредитний модуль дозволяє акцентувати увагу студентів на необхідності одержання знань в області гідравлічних, механічних, гідромеханічних, теплових, масообмінних, біохімічних процесів, що дозволить використати їх при проектуванні нових виробництв та удосконаленні діючих і т. д.

 Розробник анотації: Буртна Інесса Анатоліївна, к. т. н, доцент

Детальніше: ВДФ