Анотація

Дисципліна "Мембранні процеси в галузі" є складовою частиною самостійного вибору навчального закладу, напряму підготовки 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв».

Предмет навчальної дисципліни – вивчення процесів розділення рідких та газоподібних сумішей з використанням мембранних методів; мембранних елементів та обладнання для здійснення цих процесів.

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях, одержаних студентами при вивченні навчальних дисциплін природничо-наукового циклу, а саме: вищої математики, нарисної геометрії та комп’ютерної графіки, теоретичної механіки, фізики, хімії, фізичної хімії, інформатики.

Мета вивчення дисципліни "Мембранні технології в галузі" полягає в наданні майбутнім фахівцям знань закономірностей протікання процесів при мікробіологічних та фармацевтичних виробництвах, з метою подальшого їх використання при аналізі, розрахунку та проектуванні обладнання для них.

 

Розробник анотації: Буртна Інесса Анатоліївна, к.т.н., доцент