Анотація

Кредитний модуль «Обладнання виробництв нетрадиційних енергоносіїв» є частиною циклу професійної та практичної підготовки дисциплін ООП магістрів за напрямком підготовки 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» для  студентів 6 курсу (11 семестр).

Дисципліна реалізується кафедрою біотехніки та інженерії факультету Біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

Дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студентів.

В основі даної дисципліни покладене завдання по  створення та конструювання обладнання для виробництва нетрадиційних енергоносіїв орієнтуючись на біотехнологічні принципи конверсії відходив виробництв як субстратів  для переробки на первинні джерела енергії.

Матеріали кредитного модуля «Обладнання виробництв нетрадиційних енергоносіїв» допоможуть студентам розвинути і закріпити навички по  використанню законодавчих актів та нормативно технічної документації галузі для прийняття рішень стосовно вибору типового устаткування для отримання нетрадиційних енергоносіїв, таких як біоетанол, біогаз, біодизель тощо.

Студент отримує в  результати навчання навички у використанні типових технологічних рішень із застосуванням сучасного обладнання з метою отримання альтернативних джерел енергії орієнтуючись на сучасні тенденції розвитку вітчизняної і зарубіжної науки у сфері виробництв нетрадиційних енергоносіїв.

Розробник анотації: Поводзинський Вадим Миколайович, доцент кафедри біотехніки та інженерії.

Детальніше: ОВНЕ