Анотація

Кредитний модуль “Устаткування асептичних і неасептичних  виробництв лікарських засобів” є частиною циклу професійної та практичної підготовки дисциплін ООП для спеціалістів та магістрів по напрямку підготовки 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 7 (8).05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» для  студентів 5 курсу (9 семестр).

Заняття по даній дисципліні організовує і проводить  кафедра біотехніки та інженерії факультету Біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ.

В основі даної дисципліни покладене завдання по формуванню у студентів знань і практичних навичок у вивченні та реалізації законодавчих актів та нормативно технічної документації  для прийняття рішень стосовно вибору типового устаткування для реалізації вимог Належної виробничої практики (GMP) у виробництві стерильних і нестерильних лікарських засобів. Набуття вмінь до розробки оптимальних конструкторських рішень у виробництві лікарських засобів, використанні сучасного високоефективного  обладнання у виробництві стерильних і нестерильних лікарських засобів. Формування у студентів знань і практичних навичок для проектування промислових установок і експлуатації технологічного устаткування підприємств для виробництва стерильних і нестерильних лікарських засобів;

Матеріали кредитного модуля “Устаткування  асептичних і неасептичних  виробництв лікарських засобів” забезпечать свідоме і обов’язкове виконання законодавчої та нормативної  бази проектування підприємств по виробництву стерильних і нестерильних лікарських засобів.

Опанування дисципліни дозволить підбирати і раціонально компонувати устаткування в типових схемах виробництва стерильних та нестерильних лікарських засобів відповідної якості, ефективно використовувати  устаткування, контролювати і регулювати режими роботи технологічного устаткування,  володіти навичками для  виконання розрахунків робочих параметрів технологічного устаткування.

Розробник анотації: Поводзинський Вадим Миколайович, доцент кафедри біотехніки та інженерії.