Анотація

Кредитний модуль «Проектування фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» є частиною циклу професійної та практичної підготовки дисциплін ООП для спеціалістів та спеціалістів та магістрів по напрямку підготовки 6.051401  «Біотехнологія»  спеціальності  8.05140101  «Промислова біотехнологія»

Дисципліна викладається для  студентів 5 курсу (9 семестр).

Заняття по даній дисципліні організовує і проводить  кафедра біотехніки та інженерії факультету Біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ.

В основі даної дисципліни покладене завдання по формуванню у студентів знань і практичних навичок у вивченні та реалізації принципів технологічного проектування підприємств, що виробляють продукцію фармацевтичного та біотехнологічного призначення у відповідності з основною нормативно-технічною документацією, яка діє в галузі. Основною метою в проектуванні виробництва є забезпечення наукової обгрунтованості; економічної доцільності; можливості технічної реалізації та екологічної безпечності запропонованого проекту.

Матеріали кредитного модуля «Проектування фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» забезпечать свідоме і обов’язкове виконання законодавчої та нормативної  бази проектування підприємств по виробництву фармацевтичної та біотехнологічної продукції, загальних принципів організації проектних робіт.  

Студенти оторимують навички використання вимог Належної виробничої практики (НВП - GMP) у проектуванні фармацевтичних виробництв, виконання принципів по забезпеченню і контролю якості готової продукції, виконання задач інженерного технологічного проектування; вміння  формувати  ТЕО, ТЗ, ВД на проектування та використання  уніфікованих  блоків технологічної та  апаратурної схем з врахуванням сучасних  тенденцій розвитку вітчизняної і зарубіжної науки.

Розробник анотації: Поводзинський Вадим Миколайович, доцент кафедри біотехніки та інженерії.

Детальніше: ПФтаБТВ