Анотація

Кредитний модуль «Обладнання для біотехнологічного очищення води» є частиною циклу професійної та практичної підготовки дисциплін ООП для спеціалістів та магістрів по напрямку підготовки 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 7 (8).05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» для  студентів 5 курсу (9 семестр).

Заняття по даній дисципліні організовує і проводить  кафедра біотехніки та інженерії факультету Біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

В основі даної дисципліни покладене завдання по формуванню у студентів знань і практичних навичок по конструюванню, експлуатації технологічного устаткування систем каналізації підприємств фармацевтичної та біотехнологічної промисловості. В основі інформаційного блоку знаходяться законодавчі акти та нормативно технічна документація для прийняття рішень стосовно вибору типового устаткування при реалізації вимог по очистці стічних вод. Студенти навчаються вмінню розробляти оптимальні конструкторські рішення для обладнання у очистці стічних вод.

Матеріали кредитного модуля «Обладнання для біотехнологічного очищення води допоможе студентам розвинути і закріпити навички по  використанню сучасне високоефективне обладнання у очистці стічних вод;

Розробка конструкцій нових та експлуатація діючих промислових очисних споруд базується на знаннях про специфіку біотехнологічних процесів, способи утилізації та знешкодження стічних вод, інформацію про уніфіковані (типові) блоки апаратурної схеми каналізації та їх призначення основи експлуатації технологічного устаткування систем каналізації підприємств фармацевтичної та біотехнологічної промисловості та учасні тенденції розвитку вітчизняної і зарубіжної науки в даній області знань.

Розробник анотації: Поводзинський Вадим Миколайович, доцент кафедри біотехніки та інженерії.